Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 32:

Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc?

Câu hỏi số 33:

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu hỏi số 34:

Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là:

Câu hỏi số 35:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 36:

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng lại có thể cho phản ứng tráng bạc. Đó là do:

Câu hỏi số 37:

Cho một số tính chất: là chất kết tinh không màu(1) ; có vị ngọt (2); tan trong nước  (3);   hòa tan Cu(OH)2  (4); làm mất màu nước brom  (5); tham gia phản ứng tráng bạc (6);  bị thủy phân trong môi trường kiềm loãng nóng  (7). Các tính chất của saccarozơ là: 

Câu hỏi số 38:

Với X là một gluxit, X không than gia phản ứng tráng bạc nhưng thủy phân X trong môi trường axit thì dung dịch thu được tham gia phản ứng tráng bạc. X có thể là

Câu hỏi số 39:

Trong công nghiệp glucozơ được điều chế bằng cách

Câu hỏi số 40:

Trong chế tạo ruột phích người ta thường dùng phản ứng nào dưới đây?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com