Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ. (c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. (d) Glucozơ làm mất màu nước brom. Số phát biểu đúng là

Câu hỏi số 42:

Điểm giống nhau giữa glucozơ và saccarozơ là:

Câu hỏi số 43:

Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (b) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ (c) Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (d) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β-glucozơ và α-fructozơ. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu hỏi số 44:

Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 45:

Cho các gluxit: saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số gluxit khi thủy phân trong môi trường axit tạo ra glucozơ là:

Câu hỏi số 46:

Một dung dịch có các tính chất sau:

_ Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 khi đun nóng.

_ Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam.

_ Bị thủy phân nhờ axit hoặc enzim.

Dung dịch đó là

Câu hỏi số 47:

Cho một số đặc điểm, tính chất:

có cấu trúc polime dạng mạch nhánh (1);

tan trong nước (2);

phản ứng màu với dung dịch I2  tạo màu xanh (3);

tạo dung dịch keo khi đun nóng (4);

thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng (5);

tham gia phản ứng tráng bạc (6).

Các tính chất của tinh bột là:

Câu hỏi số 48:

Phản ứng nào sau đây không chứng tỏ được glucozơ có cấu trúc dạng mạch hở?

Câu hỏi số 49:

Chất hữu cơ X có trong tự nhiên, khi cho tác dụng với hỗn hợp HNO3/H2SO4 đặc đun nóng tạo chất hữu cơ Y dễ cháy, nổ mạnh được dùng làm thuốc súng không khói. X là

Câu hỏi số 50:

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:                                                                   (a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân                                              (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ                                                  (c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc                                     (d) Glucozơ làm mất màu nước brom                                                                       Số phát biểu đúng là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com