Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 81:

Lên men nước quả nho thu được 100,0lít rượu vang 10o (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95,0% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8g/ml). Giả thiết  trong nước quả nho chỉ có một loại đường là glucozơ. Khối lượng glucozơ có trong lượng nước quả nho đã dùng là:

Câu hỏi số 82:

Thủy phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam  kết tủa. Biết hiệu suất giai đoạn thủy phân và lên men đều là 80%. Giá trị của m là:

Câu hỏi số 83:

Thuỷ phân 17,82 gam tinh bột được m gam glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc với hiệu suất 70% được 13,3056 gam Ag. Tính hiệu suất của phản ứng thuỷ phân tinh bột

Câu hỏi số 84:

Hỗn hợp X gồm glucozơ và tinh bột được chia đôi. Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc và cho nước lọc phản ứng với dung dịch AgO(dư)/NH3 thu được 2,16 gam Ag. Phần thứ hai thu được đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng, trung hòa hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3(dư)/NH3 thấy tách ra 6,48 gam Ag. Giả sử các phản ứng hoàn toàn. Hỗn hợp ban đầu có chứa:

Câu hỏi số 85:

Khối lượng của glucozơ thu được thủy phân 5kg bột gạo có chứa 78% tinh bột (còn lại tạp chất trơ) là (cho hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 90%).

Câu hỏi số 86:

Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 87:

Một loại khoai chứa 30% tinh bột. Người ta dùng loại khoai đó để điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men rượu. Tính khối lượng khoai cần dùng để điều chế được 100 lít ancol etylic 40o (D_{C_{2}H_{5}OH}=0,8 g/ml). Cho hiệu suất của quá trình đạt 80%.

Câu hỏi số 88:

Cho các gluxit: saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số gluxit khi thủy phân trong môi trường axit tạo ra glucozơ là:

Câu hỏi số 89:

Cho xenlulozơ phản ứng hoàn toàn với (CH3CO)2O thì thu được sản phẩm gồm 6,60 gam CH3COOH và 11,1 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Thành phần % về khối lượng của xenlulozơ triaxetat trong hỗn hợp X là:

Câu hỏi số 90:

Cho 8,55 gam saccarozơ ( C12H22O11 ) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít hỗn hợp X ( ở đktc ) gồm CO2 và SO2. Giá trị của V là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com