Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 1: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: saccarozơ, mantozơ, etanol, fomanđehit người ta có thể dùng một trong các hoá chất nào sau đây ?

A. H2 (Ni, to).

B. Dung dịch Br2.

C. Cu(OH)2/OH-

D. [Ag(NH3)2]OH.

Câu 2: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, axetilen, etanal. Số chất có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7

Câu 3: Thủy phân 34,2 gam mantozơ trong môi trường axit (hiệu suất 80%) thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 34,56.

B. 38,88.

C. 43,2.

D. 17,28.

Câu 4: Cho dãy các chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là.

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 5: Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ, người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) có bao nhiêu nhóm hiđroxyl ?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Nước ép chuối chín (kĩ) cho phản ứng tráng gương

B. Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào mặt mới cắt của quả chuối chín (kĩ) thấy có màu xanh.

C. Miếng cơm cháy vàng ở đáy nồi hơi ngọt hơn cơm phía trên.

D. Khi ăn cơm nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt.

Câu 7: Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía ?

A. Phèn chua

B. Khí sunfurơ.

C. Vôi tôi.

D. Khí cacbonic

Câu 8: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ axit nitric và xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo axit nitric). Để có 14,85 kilogam xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kilogam axit nitric. Giá trị của m là 

A. 21,00

B. 10,50

C. 11,50

D. 9,45

Câu 9: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucôzơ có cấu tạo dạng mạch hở ?

A. Phản ứng tráng bạc.

B. Hoà tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh

C. Phản ứng lên men thành rượu.

D. Phản ứng với CH3OH có xúc tác HCl

Câu 10: Điểm giống nhau của glucozơ và saccarozơ là

A. đều phản ứng với H2 có xúc tác Ni nung nóng cùng thu được một ancol đa chức.

B. đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo Ag.

C. đều bị thuỷ phân trong dung dịch axit.

D. đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com