Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 1: Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau:

(1)  Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân.

(2)  Glucozơ, mantozơ, Fructozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 /OH - và đều bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3.

(3)  Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

(4)  Phân tử tinh bột được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ.

(5)  Thuỷ phân saccarozơ trong môi trường axit thu được fructozơ và glucozơ.

(6)  Glucozơ được dùng làm thuốc, dùng để tráng ruột phích, tráng gương.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là 

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng:                                                                                            (a) X + H2O  \xrightarrow[]{xuctac}  Y                                                                                  (b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → amoni gluconat + Ag + NH4NO3                           (c) Y  \xrightarrow[]{xuctac}  E + Z                                                                                       (d) Z + H2O  \xrightarrow[chatdiepluc]{anhsang}  X + G                                                                     X, Y, Z lần lượt là:

A. Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit

B. Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit

C. Tinh bột, glucozơ, etanol

D. Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit

Câu 3: Cho các phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. (b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. (d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng:

(a)  X +H2O  \overset{xuctac}{\rightarrow}   Y

(b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O  \rightarrow     amoni gluconat + Ag + NH4NO3

(c)  Y \overset{xuc tac}{\rightarrow}   E + Z Z + H2O  \xrightarrow[diep luc]{anh sang}    X + G

X,Y, Z lần lượt là:

A. Tinh bột, glucozơ, etanol.

B. Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit.

C. Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit.

D. Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com