Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 1: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: saccarozơ, mantozơ, etanol, fomanđehit người ta có thể dùng một trong các hoá chất nào sau đây ?

A. H2 (Ni, to).

B. Dung dịch Br2.

C. Cu(OH)2/OH-

D. [Ag(NH3)2]OH.

Câu 2: Cho dãy các chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là.

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 3: Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ, người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) có bao nhiêu nhóm hiđroxyl ?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4: Nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Nước ép chuối chín (kĩ) cho phản ứng tráng gương

B. Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào mặt mới cắt của quả chuối chín (kĩ) thấy có màu xanh.

C. Miếng cơm cháy vàng ở đáy nồi hơi ngọt hơn cơm phía trên.

D. Khi ăn cơm nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt.

Câu 5: Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía ?

A. Phèn chua

B. Khí sunfurơ.

C. Vôi tôi.

D. Khí cacbonic

Câu 6: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucôzơ có cấu tạo dạng mạch hở ?

A. Phản ứng tráng bạc.

B. Hoà tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh

C. Phản ứng lên men thành rượu.

D. Phản ứng với CH3OH có xúc tác HCl

Câu 7: Điểm giống nhau của glucozơ và saccarozơ là

A. đều phản ứng với H2 có xúc tác Ni nung nóng cùng thu được một ancol đa chức.

B. đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo Ag.

C. đều bị thuỷ phân trong dung dịch axit.

D. đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

Câu 8: Saccaroza (C12H22O11) và glucozo (C6H12O6) đều có:

A. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam.

B. phản ứng với dung dịch brom

C. phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3 đun nóng

D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

Câu 9: Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất nào dưới đây? 

A. Dextrin

B. Saccarozơ

C. Glucozơ

D. Mantozơ

Câu 10: Câu nào sau đây là đúng:

A. glucozơ và fructozơ đều là chất đa chức 

B. saccarozơ và mantozơ là 2 chất đồng phân của nhau

C. tinh bột và xenlulozơ đều có thể kéo thành sợi bền

D. mọi chất gluxit đều bị thuỷ phân

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com