Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Câu hỏi số 21:

Rút gọn biểu thức: P=\sqrt{(\sqrt{a-1}+1)^{2}}+\sqrt{(\sqrt{a-1}-1)^{2}}  

với  a > 1

Câu hỏi: 59582

Bài 22:

Cho biểu thức: A=(1-\frac{2\sqrt{a}}{a+1}):(\frac{1}{\sqrt{a}+1}-\frac{2\sqrt{a}}{a\sqrt{a}+\sqrt{a}+a+1}) với a > 0,a≠ 1

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức A.

Câu hỏi: 59441

Câu hỏi số 2:

Tính giá trị của A khi a=2015-2\sqrt{2014}

Câu hỏi: 59442

Bài 23:

Tính:

Câu hỏi số 1:

A=\sqrt{20}-3\sqrt{18}-\sqrt{45}+\sqrt{72}

Câu hỏi: 59393

Câu hỏi số 2:

B=\sqrt{4+\sqrt{7}}+\sqrt{4-\sqrt{7}}

Câu hỏi: 59394

Câu hỏi số 3:

C=\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}+\sqrt{x-2\sqrt{x-1}}  với x ≥ 1.

Câu hỏi: 59395

Câu hỏi số 24:

Cho các số dương a, b, c. Chứng minh bất đẳng thức:

\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{c+a}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}} > 2

Câu hỏi: 59389

Câu hỏi số 25:

Rút gọn biểu thức P=\frac{9\sqrt{a}-\sqrt{25a}+\sqrt{4a^{3}}}{a^{2}+2a}   với a > 0.

Câu hỏi: 59357

Câu hỏi số 26:

Giải phương trình: \sqrt{3x}+\sqrt{75}=0

Câu hỏi: 59342

Bài 27:

Cho biểu thức P=(\frac{1}{\sqrt{a}-3}+\frac{1}{\sqrt{a}+3})(1-\frac{3}{\sqrt{a}})  với a > 0 và a ≠ 9.

Câu hỏi số 1:

Rút  gọn biểu thức P

Câu hỏi: 59264

Câu hỏi số 2:

Tìm các giá trị của a  để P > \frac{1}{2}

Câu hỏi: 59265

Câu hỏi số 28:

Giải phương trình: \frac{4}{x}+\sqrt{x-\frac{1}{x}}=x+\sqrt{2x-\frac{5}{x}}

Câu hỏi: 59260

Bài 29:

Cho biểu thức A=(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}-\frac{\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}}):\frac{\sqrt{a}-1}{a-1}  với a > 0, a ≠ 1.

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức A.

Câu hỏi: 59199

Câu hỏi số 2:

Tìm các giá trị của a để A < 0.

Câu hỏi: 59200

Bài 30:

Rút gọn các biểu thức sau:

Câu hỏi số 1:

A=\frac{1}{2}\sqrt{20}-\sqrt{80}+\frac{2}{3}\sqrt{45}

Câu hỏi: 59184

Câu hỏi số 2:

B=(2+\frac{5-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}).(2-\frac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+1})

Câu hỏi: 59185

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com