Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Câu hỏi số 31:

Giải phương trình: (\sqrt{x+8}-\sqrt{x+3})(\sqrt{x^{2}+11x+24}+1)=5

Câu hỏi: 59181

Bài 32:

Cho biểu thức P=(\frac{1}{x+\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}+1}):\frac{\sqrt{x}}{x+2\sqrt{x}+1}  với x > 0

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức P

Câu hỏi: 59167

Câu hỏi số 2:

Tìm các giá trị của x để P > \frac{1}{2}

Câu hỏi: 59168

Câu hỏi số 33:

Rút gọn biểu thức: \frac{1}{2-\sqrt{5}}-\frac{1}{2+\sqrt{5}}

Câu hỏi: 59164

Bài 34:

Cho biểu thức A=(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\frac{1}{x-\sqrt{x}}):(\frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{2}{x-1}) 

với a > 0, a ≠ 1.

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức A.

Câu hỏi: 59152

Câu hỏi số 2:

Tính giá trị của A khi x=2\sqrt{2}+3

Câu hỏi: 59153

Bài 35:

Rút gọn:

Câu hỏi số 1:

A=(1-\sqrt{5}).\frac{\sqrt{5}+5}{2\sqrt{5}}

Câu hỏi: 59135

Câu hỏi số 2:

B=(1+\frac{x+\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}})(1+\frac{x-\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}})  với  0 ≤ x và x ≠ 1

Câu hỏi: 59136

Câu hỏi số 36:

Tính giá trị của A=(\sqrt{20}-3\sqrt{5}+\sqrt{80})\sqrt{5}

Câu hỏi: 59117

Bài 37:

Cho biểu thức: P=(\frac{\sqrt{a}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{a}})(\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}-\frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}) với a > 0, a≠ 1

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức P

Câu hỏi: 59106

Câu hỏi số 2:

Tìm a để P ≥ -2

Câu hỏi: 59107

Câu hỏi số 38:

Tìm nghiệm dương của phương trình: 7x^{2}+7x=\sqrt{\frac{4x+9}{28}}

Câu hỏi: 59101

Câu hỏi số 39:

Trục căn thức ở mẫu số \frac{2}{\sqrt{5}-1}

Câu hỏi: 59085

Bài 40:

Rút gọn các biểu thức:

Câu hỏi số 1:

A=\frac{2}{\sqrt{5}-2}-\frac{2}{\sqrt{5}+2}

Câu hỏi: 59042

Câu hỏi số 2:

B=(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}):(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}+\frac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}) với x > 0, x ≠ 1.

Câu hỏi: 59043

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com