Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Bài 41:

Cho các biểu thức A=\frac{5+7\sqrt{5}}{\sqrt{5}}+\frac{11+\sqrt{11}}{1+\sqrt{11}}  ; B=\sqrt{5}:\frac{5}{5+\sqrt{55}}

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức A

Câu hỏi: 58990

Câu hỏi số 2:

Chứng minh: A - B = 7

Câu hỏi: 58991

Câu hỏi số 42:

Rút gọn biểu thức M=\frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{2x}{x-1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}  (với x ≥ 0; x ≠ 1).

Câu hỏi: 58960

Câu hỏi số 43:

Không sử dụng máy tính. Tính: \sqrt{16}-\sqrt{9}

Câu hỏi: 58958

Câu hỏi số 44:

Giải phương trình: \frac{1}{x}+\frac{1}{\sqrt{2-x^{2}}}=2

Câu hỏi: 58957

Bài 45:

Rút gọn các biểu thức:

Câu hỏi số 1:

A=\sqrt{45}+\sqrt{20}-\sqrt{5}

Câu hỏi: 58763

Câu hỏi số 2:

B=\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}+\frac{x-4}{\sqrt{x}+2}  với x > 0

Câu hỏi: 58764

Câu hỏi số 46:

Cho x_{1}=\sqrt{3+\sqrt{5}}  và x_{2}=\sqrt{3-\sqrt{5}}. Hãy tính A = x1x2 ; B = x12 + x22

Câu hỏi: 58704

Bài 47:

Cho biểu thức: K=\frac{x}{\sqrt{x}-1}-\frac{2x-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}  với x >0 và  x ≠ 1

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức K

Câu hỏi: 58646

Câu hỏi số 2:

Tìm giá trị của biểu thức K tại x = 4+2\sqrt{3}

Câu hỏi: 58647

Câu hỏi số 48:

Tìm x, y thỏa mãn 5x -2\sqrt{x}(2+y)+y^{2}+1=0

Câu hỏi: 58644

Bài 49:

Cho M=(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\frac{1}{x-\sqrt{x}}):(\frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{2}{x-1})  với x> 0, x≠ 1

Câu hỏi số 1:

Rút gọn M.

Câu hỏi: 58633

Câu hỏi số 2:

Tìm x sao cho M > 0.

Câu hỏi: 58634

Bài 50:

Cho biểu thức:

P=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}+\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}+\frac{2+5\sqrt{x}}{4-x}  với x ≥ 0, x ≠ 4.

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P

Câu hỏi: 58616

Câu hỏi số 2:

Tìm x để P = 2

Câu hỏi: 58617

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com