Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Bài 1:

So sánh các số sau:

Câu hỏi số 1:

2√5  và √21

Câu hỏi: 40671

Câu hỏi số 2:

10 và √99

Câu hỏi: 40672

Câu hỏi số 3:

\frac{1}{7}\sqrt{245}   và \frac{1}{9}\sqrt{486}

Câu hỏi: 40673

Câu hỏi số 4:

-5\sqrt{\frac{1}{5}}  và -\frac{1}{5}√5

Câu hỏi: 40674

Câu hỏi số 2:

Với giá trị nào của b thì √b = b  ?

Câu hỏi: 40491

Bài 3:

Với giá trị nào của a thì biểu thức sau có nghĩa:

Câu hỏi số 1:

\sqrt{a-1}

Câu hỏi: 40476

Câu hỏi số 2:

\sqrt{1-3a}

Câu hỏi: 40477

Câu hỏi số 3:

\sqrt{1-2\sqrt{a}+a}

Câu hỏi: 40478

Bài 4:

Tìm giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa:

Câu hỏi số 1:

\sqrt{2-5x}

Câu hỏi: 38348

Câu hỏi số 2:

\frac{1}{\sqrt{1-x}}

Câu hỏi: 38349

Câu hỏi số 3:

\sqrt{x^{2}+|x|+1}

Câu hỏi: 38350

Bài 5:

Chứng minh rằng với số a dương:

Câu hỏi số 1:

Nếu a > 1 thì a > √a và ngược lại.

Câu hỏi: 38269

Câu hỏi số 2:

Nếu a < b thì √a < b và ngược lại.

Câu hỏi: 38270

Bài 6:

Chứng minh rằng với các số dương a và b:

Câu hỏi số 1:

Nếu a > b thì \sqrt{a}   > \sqrt{b}  và ngược lại.

Câu hỏi: 38264

Câu hỏi số 2:

Nếu a < b thì  \sqrt{a}   < \sqrt{b}  và ngược lại.

Câu hỏi: 38265

Bài 7:

So sánh các số:

Câu hỏi số 1:

\sqrt{3}  và \sqrt{2}

Câu hỏi: 38257

Câu hỏi số 2:

\sqrt{5} và \sqrt{7}

Câu hỏi: 38258

Câu hỏi số 3:

2 và \sqrt{8} - 1

Câu hỏi: 38259

Câu hỏi số 4:

5 và \sqrt{5}

Câu hỏi: 38260

Câu hỏi số 5:

0,5 và \sqrt{0,5}

Câu hỏi: 38261

Bài 8:

Tính căn bậc hai số học của các số sau:

Câu hỏi số 1:

1;4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81; 100.

Câu hỏi: 38245

Câu hỏi số 2:

0,01; 0,25; 0,0009; 0,0144.

Câu hỏi: 38246

Câu hỏi số 9:

Tìm các câu đúng trong các câu sau:

a, Căn bậc hai của 0,0121 là 0,11

b, Căn bậc hai của 0,0121 là 1,1

c, Căn bậc hai của 0,0121 là 0,11 và -0,11

d, \sqrt{0,0121} = ± 0,11

e, \sqrt{0,0121} = 0,11

Câu hỏi: 38242

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com