Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Bài 1:

Cho biểu thức: P=(\frac{6x+4}{3\sqrt{3x^{3}-8}}-\frac{\sqrt{3x}}{3x+2\sqrt{3x}+4})(\frac{1+3\sqrt{3x^{3}}}{1+\sqrt{3x}}-\sqrt{3x})

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P

Câu hỏi: 59964

Câu hỏi số 2:

Xác định x nguyên sao cho P nguyên.

Câu hỏi: 59965

Bài 2:

Cho b > a > 0. Xét biểu thức:

P=\frac{\sqrt{a^{3}}-\sqrt{b^{3}}}{a-b}-\frac{a}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\frac{b}{\sqrt{b}-\sqrt{a}}

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P

Câu hỏi: 59934

Câu hỏi số 2:

Biết (a-1)(b-1)+2\sqrt{ab}=1  , hãy tính giá trị của biểu thức P.

Câu hỏi: 59935

Câu hỏi số 3:

Rút gọn biểu thức: P=(\frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{1}{1+\sqrt{x}}).(1-\frac{1}{\sqrt{x}}) với x ≠ 1 và x > 0. 

Câu hỏi: 59853

Câu hỏi số 4:

Tính: \sqrt{48}-2\sqrt{75}+\sqrt{108}

Câu hỏi: 59852

Câu hỏi số 5:

Giải phương trình: x^{2}+3x+1=(x+3)\sqrt{x^{2}+1}

Câu hỏi: 59851

Câu hỏi số 6:

Giải phương trình: x+\sqrt{1-x^{2}}=1

Câu hỏi: 59801

Bài 7:

Cho biểu thức: P=\frac{x^{2}+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}+1-\frac{2x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} với x > 0.

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức P.

Câu hỏi: 59799

Câu hỏi số 2:

Tìm x để P = 0

Câu hỏi: 59800

Câu hỏi số 8:

Cho biểu thức: M=\frac{x^{2}-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{x^{2}+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}+x+1

Rút gọn biểu thức M với x ≥ 0.

Câu hỏi: 59753

Bài 9:

Cho biểu thức: P=\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a}+3}+\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-3}+\frac{3+7\sqrt{a}}{9-a}  

với a > 0, a ≠ 9.

Câu hỏi số 1:

Rút gọn

Câu hỏi: 59723

Câu hỏi số 2:

Tìm a để P < 1.

Câu hỏi: 59724

Câu hỏi số 10:

Tính \sqrt{(1+\sqrt{5})^{2}}+\sqrt{(1-\sqrt{5})^{2}}

Câu hỏi: 59720

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com