Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 11: Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: 168O; 178O; 188O còn nito có 2 đồng vị bền 147N và 157N. Số  lương phân tử NO2 tạo thành từ các đồng vị trên là (biết NO2 có cấu tạo đối xứng)

A. 6

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 12: Có các nhận định sau:

1) Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB.

2) Các ion và nguyên tử: Ne , Na+ , F  có điểm chung là có cùng số electron.

3) Cấu hình electron của ion  29Cu+ là 1s22s22p63s23p63d94s1

4) Phản ứng xảy ra giữa kim loại và bột S đều cần phải có nhiệt độ

 5) Có  9  nguyên tố có cấu hình electron sau cùng là 4s2

Cho: N (Z = 7), F (Z=9), Ne (Z=10),  Na (Z = 11), S (Z = 16). Số nhận định đúng

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 13: Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào lớp M, ở trạng thái cơ bản có 3 electron độc thân. Điều nhận định nào sau đây đúng:

A. X ở chu kì 4, nhóm VIIB

B. X ở chu kì 3, nhóm IIIA

C. X ở chu kì 3, nhóm VA

D. X ở chu kì 4, nhóm IIIB

Câu 14: Ion A3+ có cấu hình electron phân lớp cuối cùng là 3d10. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 4, nhóm VIIIB

B. Chu kì 4, nhóm IIIB

C. Chu kì 4, nhóm VIIB

D. Chu kì 4, nhóm IIIA

Câu 15: Phát biểu đúng là 

A. Chỉ có các kim loại mới có khả năng dẫn điện

B. Chỉ có kim loại kiềm và một số kim loại kiềm thổ tác dụng được với H2O

C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng thếđiện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử tương ứng với kim loại đó

D. Tất cả các kim loại kiềm đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối. 

Câu 16: Tổng số electron trên phân lớp p (ở trạng thái cơ bản) của hai nguyên tử nguyên tố X và Y là 15. X ở chu kì 3, nhóm VIA. Khi X tác dụng với Y tạo ra hợp chất Z. Nhận định đúng là 

A. X có độ âm điện lớn hơn Y.

B. Hợp chất với hiđro của Y có tính axit mạnh

C. Trong Z có 6 cặp electron chung

D. Các oxit, hiđroxit của X đều có tính axit mạnh

Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron

B. Những nguyên tử có cùng số khối thuộc cùng một nguyên tố hoá học. 

C. Trong tất cả các nguyên tử, số proton bằng số nơtron. 

D. Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì 3 nhóm IA

Câu 18: Trong thiên nhiên,hiđro có 3 đồng vị với số khối lần lượt là 1, 2, 3 và oxi có 3 đồng vị có số khối lần lượt là 16, 17, 18. Số loại phân tử H2O tối đa có thể hình thành từ các đồng vị trên là

A. 12

B. 27

C. 18

D. 24

Câu 19: A là hợp chất được tạo ra từ 3 ion có cùng cấu hình electron là  1s^{2}2s^{2}2p^{6} .  Hợp chất A là thành phần chính của quặng nào sau đây?

A. photphorit

B. đolomit

C. xiđerit

D. criolit

Câu 20:

Có nguyên tử các nguyên tố: X(Z=17), Y (Z=19), R (Z=9), T (Z=20) và các kết luận sau:

(1) Bán kính nguyên tử: R<X<T<Y.

(2) Độ âm điện: R<X<Y<T.

(3) Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất    ion.

(4) Hợp chất tạo bởi R và T là hợp chất cộng hóa trị.

(5) Tính kim loại: R<X<T<Y

(6) Tính chất hóa học cơ bản X giống R.

Số kết luận đúng là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com