Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 11:

Ion M3+ có cấu hình e của khí hiếm Ne. Vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn là

A. chu kỳ 2, nhóm VA

B. chu kỳ 3, nhóm IVA.

C. chu kỳ 3, nhóm IIIA

D. chu kỳ 2, nhóm VIIIA

Câu 12: Cation X2+ có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) bằng 80, trong đó tỉ số hạt electron so với hạt nơtron là 4:5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 4, nhóm VIIIB

B. chu kì 4, nhóm VIA

C. chu kì 4, nhóm IIA

D. chu kì 4, nhóm IIB

Câu 13: Cation R2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6 . Cấu hình electron của nguyên tử R là

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p5

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p63s1

Câu 14: Nguyên tử của nguyên tố X tạo được oxit cao nhất là R2O5. Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất với Hiđro là 82,353%. Nguyên tố R là:

A. P

B. N

C. S

D. Cl

Câu 15: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là 

A. 8

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 16: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. Ô 26, chu kì 3, nhóm IIIB

B. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIB

C. Ô 11, chu kì 3, nhóm IA

D. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA

Câu 17: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

A. X có số thứ tự 12, chu kì 3, nhóm IIA

B. X có số thứ tự 13, chu kì 3, nhóm IIIA

C. X có số thứ tự 14, chu kì 3, nhóm IVA

D. X có số thứ tự 15, chu kì 3, nhóm VA

Câu 18: Ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện của X là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 19: Có 2 nguyên tố X (Z = 19); Y (X = 17) hợp chất tạo bởi X và Y có công thức và kiểu liên kết là

A. X2Y, liên kết ion

B.  XY2, liên kết cộng hóa trị có cực

C. XY, liên kết cộng hóa trị có cực 

D. XY, liên kết ion

Câu 20: Một nguyên tử X có tổng số hạt (p, n, e) là 51. Vậy X là

A. Phi kim

B.  Khí hiếm 

C.  Kim loại

D. Không xác định được

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com