Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Câu hỏi số 32:

Ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện của X là:

Câu hỏi số 33:

Phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi số 34:

Có 2 nguyên tố X (Z = 19); Y (X = 17) hợp chất tạo bởi X và Y có công thức và kiểu liên kết là

Câu hỏi số 35:

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron:1s22s22p63s23p4. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hidro của X là:

Câu hỏi số 36:

Nguyên tử của nguyên tố X có 7 electron trong các phân tử lớp s, nguyên tử của nguyên tố Y có 10 electron trong các phân lớp p, nguyên tử của nguyên tố Z có 5 electron trong các phân lớp d. Ba nguyên X, Y, Z lần lượt là

Câu hỏi số 37:

Cho các nguyên tố: M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

Câu hỏi số 38:

Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?

Câu hỏi số 39:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

Câu hỏi số 40:

Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com