Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 51: Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là

A. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2

B. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3

C. [Ar]3d9 và [Ar]3d3

D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2

Câu 52: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng

B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p

C. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim

D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được

Câu 53: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là

A. 7

B. 6

C. 8

D. 5

Câu 54: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm (_{13}^{27}\textrm{Al}) lần lượt là

A. 13 và 14

B. 13 và 15

C. 12 và 14

D. 13 và 13

Câu 55: Hạt vi mô nào sau đây có số electron độc thân là lớn nhất?                                         

A. N(Z= 7)   

B. Fe(Z=26)  

C. P(Z=15)

D.   S2-(Z=16)  

Câu 56: Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s.

A. 2

B. 12

C. 9

D. 1

Câu 57: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

A. 1s22s22p53s2

B. 1s22s22p63s1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p43s1

Câu 58: Cho các hạt vi mô: F-, Na+, Mg2+, O2-, Ne, Al3+. Dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính hạt là:  

A. Al3+, Mg2+, Na+, Ne, F-, O2-.        

B. F-, Na+, Mg2+, O2-, Ne, Al3+.    

C. Al3+, Mg2+, Na+, F-, O2-,Ne.      

D. F-, Na+,O2-,Ne,Al3+,,Mg2+

Câu 59: Ở trạng thái cơ bản, tiểu phân nào sau đây có thể có số electron lớp ngoài cùng nhiều hơn 8?

A. Ion âm (hay anion)      

B. Nguyên tử

C. Ion dương (hay cation)    

D. Ion dương, ion âm, nguyên tử.

Câu 60: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của bốn nguyên tử:  X: 3s23p3  ; Y:6s26p3  ; Z: 3s23p4; T: 6s26p4. Chọn phát biểu đúng:

A. X, Z là phi kim; Y, T là kim loại

B. X,Y,Z,T là kim loại

C. X,Y,Z,T là phi kim

D. X, Y là phi kim; Z, T là kim loại

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com