Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Công thức của hợp chất ion XY thỏa mãn: số electrom của cation và số electron của anion tạo ra hợp chất XY bằng nhau và tổng số electron của hợp chất XY bằng 20 là:

Câu hỏi số 62:

Ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. X là nguyên tố thuộc nhóm A. Số nguyên tố hóa học thoả mãn với điều kiện của X là:

Câu hỏi số 63:

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các lớp p là 11. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 6 hạt. Hợp chất của X, Y có dạng:

Câu hỏi số 64:

Một nguyên tố R có 2 đồng vị có tỉ số nguyên tử là \frac{27}{23}. Hạt nhân của R có 35 hạt proton. Đồng vị thứ nhất có 44 hạt nơtron, đồng vị thứ hai có số khối nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là

Câu hỏi số 65:

Cho số hiệu nguyên tử của các nguyên tố H ( Z = 1 ), B ( Z = 5 ), C (Z = 6 ), N ( Z = 7 ), O ( Z = 8 ), Al ( Z = 13 ), P ( Z = 15 ), S ( Z = 16 ). Nhóm hợp chất không tuân theo quy tắc bát tử là     

Câu hỏi số 66:

Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là

Câu hỏi số 67:

Hợp chất ion T được tạo từ hai ion nguyên tử M2+ và X-. Tổng số hạt p ,n ,e  trong phân tử X là 92 trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 28, hai ion M2+ và X-   chứa số electron bằng nhau. Công thức của T là

Câu hỏi số 68:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số phân tử cấu tạo là 52 trong đó số hạt không mang điện bằng \frac{9}{17} số hạt mang điện. Nguyên tố X là

Câu hỏi số 69:

Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở phân lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

Câu hỏi số 70:

Nguyên tố R tạo với hiđro hợp chất khí công thức RH3. Trong oxit cao nhất của R, oxi chiếm 56,34% về khối lượng. Vậy R là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com