Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p,n,e) bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22, X là:

A. Fe

B. Mg

C. Ca

D. Al

Câu 2: Magie trong thiên nhiên gồm 2 loại đồng vị là X, Y. Đồng vị X có nguyên tử khối là 24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Biết số nguyên tử của hai đồng vị có tỉ lệ X/Y = 3/2. Nguyên tử khối trung bình của Mg là

A. 25,0

B. 24,4

C. 24,0

D. 24,8

Câu 3:  Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p,n,e) là 76, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt. Cấu hình e nguyên tử nguyên tố X là

A. 1s22s22p63s23p63d54s1

B. 1s22s22p63s23p63d44s2

C. 1s22s22p63s23p64s13d5

D. 1s22s22p63s23p64s23d4

Câu 4: Ion A3+ có cấu hình electron phân lớp cuối cùng là 3d10. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 4, nhóm VIIIB

B. Chu kì 4, nhóm IIIB

C. Chu kì 4, nhóm VIIB

D. Chu kì 4, nhóm IIIA

Câu 5: Phát biểu đúng là 

A. Chỉ có các kim loại mới có khả năng dẫn điện

B. Chỉ có kim loại kiềm và một số kim loại kiềm thổ tác dụng được với H2O

C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng thếđiện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử tương ứng với kim loại đó

D. Tất cả các kim loại kiềm đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối. 

Câu 6: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong oxit cao nhất của nó là 25,93%. Nguyên tố R là 

A. cacbon

B. lưu huỳnh

C. nito

D. silic

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron

B. Những nguyên tử có cùng số khối thuộc cùng một nguyên tố hoá học. 

C. Trong tất cả các nguyên tử, số proton bằng số nơtron. 

D. Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì 3 nhóm IA

Câu 8: Trong thiên nhiên,hiđro có 3 đồng vị với số khối lần lượt là 1, 2, 3 và oxi có 3 đồng vị có số khối lần lượt là 16, 17, 18. Số loại phân tử H2O tối đa có thể hình thành từ các đồng vị trên là

A. 12

B. 27

C. 18

D. 24

Câu 9: Cho nguyên tử của các nguyên tố: X (Z = 11); Y (Z = 12); L (Z = 17); E (Z = 16); G (Z = 8); Q (Z = 9); T (Z = 18); M (Z = 19). Trường hợp nào sau đây chỉ gồm các nguyên tử và ion có cùng cấu hình electron? 

A. X+, Y2+, G2- , Q-

B. L-, E2+ , T, M

C. X+, Y2+, G2- , Q

D. Q-, E2- , T, M+

Câu 10: Ion X3+  có cấu hình electron là [Ar]3d3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 

A. Ô 22 chu kỳ 4 nhóm IIIA.

B. Ô 23 chu ky 3 nhóm IIIA.

C. Ô 24 chu kỳ 4 nhóm VI B

D. Ô 25 chu kỳ 4 nhóm VA

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com