Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu 21:

Loại hóa chất có tác dụng gây đột biến dạng thay thế cặp nuclêôtit A-T bằng cặp G-X là:

A. Etyl mêtan sunfonat (EMS).

B.  5-Brôm Uraxin (5-BU).

C. Cônsixin. 

D. Acridin.

Câu 22:

Thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột, làm xuất hiện đột biến do cơ chế sau

 

A. Cơ chế tái sinh ADN bị sai ở một điểm nào đó.

B. Cơ chế phân li NST xảy ra không bình thường.

C. Cơ chế nội cân bằng để bảo vệ cơ thể không khởi động kịp, gây chấn thương bộ máy di truyền.

D. Quá trình trao đổi đoạn ở kì trước I của quá trình giảm phân xảy ra bất thường.

Câu 23: Hóa chất gây đột biến nhân tạo 5-brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng

 

A. Thay thế cặp G-X bằng cặp A-T.

B. Thay thế cặp G-X bằng cặp X-G.

C. Thay thế cặp A-T bằng cặp T-A.

D. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

Câu 24: Phát biểu nào dưới đây không đúng về đột biến gen

A. Đột biến gen làm biến đổi một hoặc một số cặp nucleotit trong cấu  trúc của gen.

B. Đột biến gen làm phát sinh các alen mới trong quần thể.

C. Đột biến gen làm biến đổi đột ngột một hoặc một số tính trạng nào đó trên cơ thể sinh vật.

D. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên NST.

Câu 25: Đột biến gen trội phát sinh trong quá trình nguyên phân của tế bào sinh dưỡng không có khả năng:

A. Di truyền qua sinh sản vô tính.

B. Nhân lên trong mô sinh dưỡng.

C. Di truyền qua sinh sản hữu tính.

D. Tạo thể khảm.

Câu 26:

Cơ chế tác động của cônsixin gây ra đột biến thể đa bội là:

A. Cônsixin ngăn cản không cho thành lập màng tế bào.

B. Cônsixin ngăn cản khả năng tách đôi của các NST kép ở kì sau. 

C. Cônsixin cản trở sự thành lập thoi vô sắc.

D. Cônsixin ức chế việc tạo lập màng nhân của tế bào mới.

Câu 27: Đột biến gen chỉ là nguồn nguyên liệu sơ cấp, nó sẽ trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp do:

A. Sự tái sinh của gen đột biến.

B. Sự phát tán của gen đột biến.

C. Sự xuất hiện các biến dị tố hợp qua giao phối.

D. Sự trung hòa các đột biến có hại.

Câu 28: Nội dung nào sau đây sai?

A. Đột biến gen là loại đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.

B. Khi vừa được phát sinh, các đột biến gen sẽ được biểu hiện ra ngay kiểu hình và gọi là thể đột biến.

C. Không phải loại đột biến gen nào cũng di truyền được qua sinh sản hữu tính. 

D. Trong các loại đột biến tự nhiên, đột biến gen có vai trò chủ yếu trong việc cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Câu 29:

Vì nguyên nhân nào, dạng mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit làm thay đổi nhiều nhất về cấu trúc của prôtêin?

 

A. Do phá vỡ trạng thái hài hòa sẵn có ban đầu của gen.

B. Sắp xếp lại các bộ ba từ điểm bị đột biến đến cuối gen dẫn đến sẩp xếp lại trình tự các axit amin từ mã bị đột biến đến cuối chuỗi pôlipeptit.

C. Làm cho enzim sửa sai không hoạt động được.

D. Làm cho quá trình tổng hợp prôtêin bị rối loạn.

Câu 30:

Đột biến lặn là loại đột biến:

 

 

A. Biến đổi gen lặn thành gen trội.

B. Biến đối gen trội thành gen lặn.

C. Khi xuất hiện sẽ chưa biểu hiện thành thế đột biến vì bị gen trội lấn át ở trạng thái dị hợp.

D. Câu B và C đúng.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com