Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu 31: Quá trình phát sinh đột biến gen xảy ra theo trình tự nào sau đây?

A. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên AND → Tiền đột biến → Enzim sửa chữa → Đột biến.

B. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên AND → Enzim sửa chữa → Tiền đột biến → Đột biến.

C. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên AND → Tiền đột biến → Enzim không sửa chữa → Đột biến.

D. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên AND→ Enzim không sửa chữa → Tiền đột biến → Đột biến.

Câu 32:  Cơ chế gây đột biến gen của 5 – Brôm Uraxin (5BU) là

A. Làm thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác.

B. Làm mất một cặp nuclêôtit.

C. Làm thêm một cặp nuclêôtit.

D. Làm đảo vị trí giữa 2 cặp nuclêôtit.

Câu 33: Đột biến sai nghĩa là:  

A. Trường hợp thay thế một cặp nuclêôtit ở mã mở đầu, sau đó nhờ enzim sửa sai vẫn xảy ra quá trình phiên mã.

B. Trường hợp thay thế 1 cặp nuclêôtit ớ mã mở đầu, làm ngưng quá trình tổng hợp prôtêin cua gen.

C. Trường hợp thay thế 1 cặp nuclêôtit dẫn đến thay thế 1 axit amin trong chuỗi põlipeptit.

D. Trường hợp sau đột biến, tính trạng biểu hiện không theo mong muốn của con người.

Câu 34: Gây đột biến gen dạng thay thế cặp nuclêôtit, do tác dụng của loại tác nhân nào sau đây?

A. Các tia phóng xạ.  

B. Sốc nhiệt.

C. 5 Brôm Uraxin và Êtyl mêtan sunfonat

D. Tất cả các tác nhân trên. 

Câu 35: Khi xuyên qua mô sống, các tác nhân gây đột biến nào sau đây có thể kích thích và ion hóa các nguyên tử?    

A. Cônsixin, acridin.

B. 5-Brôm Uraxin, Nitrôzô mêtyl urê.

C. Các loại tia X, tia bêta, tia gamma, chùm nơtron.

D. Etyl mêtal sunfônat, 5-Brôm Uraxin.

Câu 36: Do nguyên nhân nào, đột biến gen xuất hiện?    

A. Do hiện tượng NST phân li không đồng đều.

B. Do tác nhân vật lí, hóa học của môi trường ngoài hay do biến đổi sinh lí, sinh hóa môi trường trong tế bào hoặc do sai hỏng ngẫu nhiên.

C. Do NST bị chấn động cơ học.

D. Do sự chuyển đoạn của NST.

Câu 37: Loai đột biến nào sau đây xảy ra cả trong nhân và ngoài nhân?

A. Đột biến cấu trúc NST. 

B.  Đột biến số lượng NST.

C. Đột biến gen. 

D. Đột biến dị bộivà đa bội

Câu 38: Tác nhân hoá học nào sau đây có thể làm mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit trên ADN, dẫn đến dịch khung đọc mã di truyền?

A. Êtyl mêtal sunphônat (EMS). 

B. 5-brôm uraxin (5BU).

C. Acridin. 

D. Cônsixin. 

Câu 39: Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?

A. Thay cặp nuclêôtit A-T bằng cặp G-X. 

B. Thêm một cặp nuclêôtit.

C. Thay cặp nuclêôtit A-T bằng cặp T-A. 

D. Mất một cặp nuclêôtit. 

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen?

A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

B. Tất cả các đột biến gen đều biểu hiện ngay thành kiểu hình.

C. Tất cả các đột biến gen đều có hại. 

D. Có nhiều dạng đột biến điểm như: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com