Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu 41: Đột biến gen chỉ là nguồn nguyên liệu sơ cấp, nó sẽ trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp do:

A. Sự tái sinh của gen đột biến.

B. Sự phát tán của gen đột biến.

C. Sự xuất hiện các biến dị tố hợp qua giao phối.

D. Sự trung hòa các đột biến có hại.

Câu 42: Nội dung nào sau đây sai?

A. Đột biến gen là loại đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.

B. Khi vừa được phát sinh, các đột biến gen sẽ được biểu hiện ra ngay kiểu hình và gọi là thể đột biến.

C. Không phải loại đột biến gen nào cũng di truyền được qua sinh sản hữu tính. 

D. Trong các loại đột biến tự nhiên, đột biến gen có vai trò chủ yếu trong việc cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Câu 43:

Vì nguyên nhân nào, dạng mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit làm thay đổi nhiều nhất về cấu trúc của prôtêin?

 

A. Do phá vỡ trạng thái hài hòa sẵn có ban đầu của gen.

B. Sắp xếp lại các bộ ba từ điểm bị đột biến đến cuối gen dẫn đến sẩp xếp lại trình tự các axit amin từ mã bị đột biến đến cuối chuỗi pôlipeptit.

C. Làm cho enzim sửa sai không hoạt động được.

D. Làm cho quá trình tổng hợp prôtêin bị rối loạn.

Câu 44:

Đột biến lặn là loại đột biến:

 

 

A. Biến đổi gen lặn thành gen trội.

B. Biến đối gen trội thành gen lặn.

C. Khi xuất hiện sẽ chưa biểu hiện thành thế đột biến vì bị gen trội lấn át ở trạng thái dị hợp.

D. Câu B và C đúng.

Bài 45:

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi 49- 51 

Gen dài 3060A°  có tỉ  lệ A =\frac{3}{7} G. Sau đột biến, chiều dài gen không đổi và có tỉ lệ 42,18%.

Câu 1:  Dạng đột biến là

A. Thay 1 cặp A  - T bằng 1 cặp G-X. 

B. Đảo vị trí của các cặp nuclêôtit. 

C. Thay 3 cặp A-T bằng 3 cặp G-X.

D. Thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T. 

Câu 2: Số liên kết hyđrô của gen đột biến là:

A. 2430.   

B. 2433. 

C. 2070. 

D. 2427.

Câu 3: Khi gen đột biến nhân đôi liên tiếp 3 đợt, nhu cầu từng loại nuclêôtit sẽ tăng hay giảm bao nhiêu:

A. Loại A và T giảm 21 nuclêôtit ; loại G và X tăng 21 nuclêôtit

B. Loại A và T tăng 21 nuclêôtit ; loại G và X giảm 21 nuclêôtit.

C. Loại A và T tăng 7 nuclêôtit ; loại G và X giảm 7 nuclêôtit.

D. Loại A và T giảm 7 nuclêôtit ; loại G và X tăng 7 nuclêôtit.

Câu 46: Quá trình phát sinh đột biến gen xảy ra theo trình tự nào sau đây?

A. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên AND → Tiền đột biến → Enzim sửa chữa → Đột biến.

B. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên AND → Enzim sửa chữa → Tiền đột biến → Đột biến.

C. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên AND → Tiền đột biến → Enzim không sửa chữa → Đột biến.

D. Tác nhân gây đột biến gây sai sót trên AND→ Enzim không sửa chữa → Tiền đột biến → Đột biến.

Câu 47:  Cơ chế gây đột biến gen của 5 – Brôm Uraxin (5BU) là

A. Làm thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác.

B. Làm mất một cặp nuclêôtit.

C. Làm thêm một cặp nuclêôtit.

D. Làm đảo vị trí giữa 2 cặp nuclêôtit.

Câu 48: Đột biến sai nghĩa là:  

A. Trường hợp thay thế một cặp nuclêôtit ở mã mở đầu, sau đó nhờ enzim sửa sai vẫn xảy ra quá trình phiên mã.

B. Trường hợp thay thế 1 cặp nuclêôtit ớ mã mở đầu, làm ngưng quá trình tổng hợp prôtêin cua gen.

C. Trường hợp thay thế 1 cặp nuclêôtit dẫn đến thay thế 1 axit amin trong chuỗi põlipeptit.

D. Trường hợp sau đột biến, tính trạng biểu hiện không theo mong muốn của con người.

Câu 49: Gây đột biến gen dạng thay thế cặp nuclêôtit, do tác dụng của loại tác nhân nào sau đây?

A. Các tia phóng xạ.  

B. Sốc nhiệt.

C. 5 Brôm Uraxin và Êtyl mêtan sunfonat

D. Tất cả các tác nhân trên. 

Câu 50: Khi xuyên qua mô sống, các tác nhân gây đột biến nào sau đây có thể kích thích và ion hóa các nguyên tử?    

A. Cônsixin, acridin.

B. 5-Brôm Uraxin, Nitrôzô mêtyl urê.

C. Các loại tia X, tia bêta, tia gamma, chùm nơtron.

D. Etyl mêtal sunfônat, 5-Brôm Uraxin.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com