Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu 51: Do nguyên nhân nào, đột biến gen xuất hiện?    

A. Do hiện tượng NST phân li không đồng đều.

B. Do tác nhân vật lí, hóa học của môi trường ngoài hay do biến đổi sinh lí, sinh hóa môi trường trong tế bào hoặc do sai hỏng ngẫu nhiên.

C. Do NST bị chấn động cơ học.

D. Do sự chuyển đoạn của NST.

Câu 52: Loai đột biến nào sau đây xảy ra cả trong nhân và ngoài nhân?

A. Đột biến cấu trúc NST. 

B.  Đột biến số lượng NST.

C. Đột biến gen. 

D. Đột biến dị bộivà đa bội

Câu 53: Tác nhân hoá học nào sau đây có thể làm mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit trên ADN, dẫn đến dịch khung đọc mã di truyền?

A. Êtyl mêtal sunphônat (EMS). 

B. 5-brôm uraxin (5BU).

C. Acridin. 

D. Cônsixin. 

Câu 54: Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?

A. Thay cặp nuclêôtit A-T bằng cặp G-X. 

B. Thêm một cặp nuclêôtit.

C. Thay cặp nuclêôtit A-T bằng cặp T-A. 

D. Mất một cặp nuclêôtit. 

Câu 55: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen?

A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

B. Tất cả các đột biến gen đều biểu hiện ngay thành kiểu hình.

C. Tất cả các đột biến gen đều có hại. 

D. Có nhiều dạng đột biến điểm như: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. 

Câu 56: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3900 liên kết hidro và có tỉ lệ  \frac{A}{G} = \frac{2}{3}  .Gen này bịđột biến mất một cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hiđrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là:                                                                                              

A. A = T = 600; G = X = 899.                           

B. A = T = 600; G = X = 900.      

C. A = T = 900; G = X = 599.                          

D.  A = T = 599; G = X = 900.

Câu 57: Xử lí ADN bằng loại tác nhân nào sau đây có thể làm mất hoặc xen thêm một cặp nuclêôtit trên ADN, dẫn đến dịch khung đọc mã di truyền?    

A. Tia tử ngoại (UV).                                      

B.  5 - brôm uraxin (5BU).

C. Cônsixin.                                                 

D. Acridin. 

Câu 58: Giả sử gen B  ở sinh vật nhân thực gồm 2400 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại ađênin (A) gấp 3 lần số nuclêôtit loại guanin (G). Một  đột biến  điểm xảy ra làm cho gen B bị đột biến thành alen b. Alen b có chiều dài không  đổi nhưng giảm đi 1 liên kết hiđrô so với gen B. Số lượng từng loại nuclêôtit của alen b là:

A.    A = T = 899; G = X = 301.                            

B. A = T = 299; G = X = 901.   

C.  A = T = 901; G = X = 299.                           

D.  A = T = 301; G = X = 899. 

Câu 59: Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến xảy ra, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị tái bản.

B. Trong dịch mã, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nuclêôtit trên phân tử mARN.

C. Trong tái bản ADN, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn.

D. Trong phiên mã, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nuclêôtit trên mạch mã gốc ở vùng mã hoá của gen. 

Câu 60: Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau đây là đúng?

A. Mã di truyền là mã bộ ba.

B. Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin.

C. Một bộ ba mã hoá cho nhiều loại axit amin.

D. Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com