Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu 1: Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm gặp bắt đôi với nucleôtit bình thường nào dưới đây có thể gây nên đột biết gen?

A. Ađêmin.

B. Timin.

C.  Xitôzin.

D.  5 - BU.

Câu 2: Gen đột biến sau đây luôn biểu hiện kiểu hình kể cả khi ở trạng thái dị hợp là:

A. Gen quy định bệnh bạch tạng.

B. Gen quy định bệnh mù màu.

C. Gen quy định máu khó đông.

D. Gen quy định bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.

Câu 3: Loại gen khi bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào là:

A. Gen trên NST thường.

B. Gen trên NST giới tính.

C. Gen trên phân tử ADN dạng vòng.

D. Gen trong tế bào sinh dưỡng.

Câu 4: Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác xảy ra tại vùng exôn của gen cấu trúc nhưng không làm thay đổi trình tự các axit amin do gen đó quy định tổng hợp. Nguyên nhân là do:

A. Mã di truyền có tính phổ biến.

B. Mã di truyền là mã bộ ba.

C. Mã di truyền có tính thoái hóa.

D. Mã di truyền có tính đặc hiệu.

Câu 5: Có 1 trình tự mARN  5’ AXX GGX UGX GAA XAU 3’  mã hóa cho 1 đoạn polipeptit gồm 5 axit amin. Sự thay thế nuclêôtit nào dẫn đế việc đoạn polipeptit này chỉ con lai 2 axit amin.

A. Thay thế X ở bộ 3 nuclêôtit thứ 3 bằng A.

B. Thay thế G ở bộ 3 nuclêôtit thứ 4 bằng U.

C. Thay thế G ở bộ 3 nuclêôtit thứ 2 bằng A.

D. Thay thế A ở bộ 3 nuclêôtit thứ 5 bằng G.

Câu 6: Điểm có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen là

A. Biến đối vật chất di truyền trong nhân tế bào

B. Phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định

C. Di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính.

D. Luôn biếu hiện kiếu hình ở cơ thể mang đột biển.

Câu 7:

Loại gen khi bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào là

A. Gen trên nhiễm sắc thể thường.

B. Gen trên nhiễm sắc thế giới tính

C. Gen trên phân tử ADN dạng vòng

D. Gen trong tế bào sinh dưỡng

Câu 8: Điểm giống nhau giữa đột biến gen trong tế bào chất và đột biến gen trong nhân là

A. đều xảy ra trên ADN trong nhân tế bào.

B. phát sinh trên ADN dạng vòng

C. không di truyền qua sinh sản sinh dưỡng

D. phát sinh mang tính ngẫu nhiên, cá thể, không xác định

Câu 9: Vì sao tần số đột biến gen tự nhiên rất thấp nhưng ở thực vật, động vật, tỉ lệ giao tử mang đột biến về gen này hay gen khác là khá lớn?

A. Vì những giao tử mang đột biến gen có sức sống cao hơn dạng bình thường

B. Vì thực vật, động vật có hàng vạn gen

C. Vì cơ thể mang đột biến gen thích nghi cao với sự thay đổi của môi trường

D. Vì chọn lọc tự nhiên luôn giữ lại những những giao tử mang đột biến có lợi

Câu 10: Cho các đặc điểm:

(1) Không làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào

(2) Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống

(3) Được phát sinh trong quá trình phân bào

(4) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

Loại biến dị có đủ 4 đặc điểm nêu trên là:

A. Hoán vị gen

B. Đột biến gen

C. Thường biến

D. Đột biến NST

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com