Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu 21: Trong tự nhiên, phép lai nào sau đây không thể diễn ra:

A. 3n x 3n \rightarrow3n.

B. 4n x 2n \rightarrow 3n.

C. 4n x 4n \rightarrow 4n.

D. 2n x 2n \rightarrow 2n.

Câu 22: Người mắc hội chứng claiphentơ có số NST trong nhân tế bào là:

A. 46.

B. 48.

C. 45.

D. 47.

Câu 23:

Điểm chủ yếu trong cơ chế phát sinh thể đa bội là:

A. Số lượng NST của tế bào tăng lên gấp bội.

B. Rối loạn sự hình thành thoi vô sắc trong giảm phân.

C. Một cặp NST tự nhân đôi nhưng không phân li trong phân bào.

D. Tất cả bộ NST tự nhân đôi nhưng không phân li trong phân bào.

Câu 24: Thể tứ bội phát sinh từ loài gốc lưỡng bội 2n = 24 được hiểu chính xác là:

A. Cá thể đột biến mà trong một tế bào sinh dưỡng có chứa 48 NST.

B. Cá thế đột biến mà trong một tế bào sinh dưỡng có chứa 24 cặp NST.

C. Cá thể đột biến mà trong một tế bào sinh dưỡng chứa tố hợp 4 bộ NST đơn bội.

D. Là kết quả của giao tử 2n + 1 và giao tử 2n-1 kết hợp với nhau.

Câu 25: Cho biết khối lượng của từng loại loại nuclêôtit của một cặp NST (đơn vị tính: 10° đvC) ghi trong bảng 1 ở bên:

Bảng 1

Các NST (I; II; III; IV) trong bảng là kết quả của đột biến từ NST đã cho. Hãy xác định tổ hợp các đột biến nào phù hợp nhất với số liệu trong bảng dưới đây?

A. I- Lặp đoạn; II- Mất đoạn; III- Thể ba nhiễm; IV- Đảo đoạn.

B. I-Thể ba nhiễm; II-Mất đoạn; III-lặp đoạn; IV-Đảo đoạn. 

C. I-Lặp đoạn; II-Thể ba nhiễm; III-Mất đoạn; IV- Đảo đoạn .

D. I-Mất đoạn; II- Đảo đoạn; III-Thể ba nhiễm; IV-lặp đoạn.

Câu 26: Đột biến mất đoạn khác với chuyển đoạn không tương hỗ ở chỗ:

A. Làm NST ngắn bớt đi vài gen.

B. Làm NST bị thiếu gen, luôn có hại cho cơ thể.

C. Đoạn bị đứt ra không gắn vào NST khác.

D. Đoạn bị đứt chỉ gồm một số cặp nuclêôtit.

Câu 27: Xét cặp NST giới tính XY của 1 cá thể đực. Trong quá trình giảm phân xảy ra sự phân li bất thường ở kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra loại giao tử:

A. XY, XX, YY và O.

B. XY và O.

C. X, Y, XY và O.

D. X, Y, XX, YY, XY và O.

Câu 28: Vào kì đầu của giảm phân I, sự trao đổi đoạn không tương ứng giữa 2 crômatit thuộc cùng một cặp NST tương đông sẽ gây ra:

1. đột biến lặp đoạn NST            2. đột biến chuyển đoạn NST

3. đột biến mất đoạn NST           4. Đột biến đảo đoạn NST

Phương án đúng

A. 1,2.

B. 2,3.

C. 1,3.

D. 2,4.

Câu 29: Một gen của vi khuần tiến hành phiên mã đã cần môi trường cung cấp 900U, 1200G, 1500A, 900X. Biết phân tử mARNcó tổng số 1500 đơn phân. Số phân tử mARN được tạo ra:

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 5.

Câu 30: Cơ thể có kiểu gen BbDd, một số tế bào sinh dục giảm phân không bình thường ở cặp Dd có thể tạo ra các loại giao tử sau:

A. BDd,Bdd,BDD, BO.

B. BD, Bd, bD, bd, BDd, bDd, BO, bO.

C. BD, Bd, bD, bd.

D. BDD, BO, bdd, bO.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com