Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Hai tế bào sinh tinh trùng cùng có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân. Nếu không có đột biến, số loại tinh trùng tối đa thu được là

Câu hỏi số 22:

Ở ruồi giấm có 4 cặp NST tương đồng, trong đó có 1 cặp NST giới tính. Xét 3 cặp gen, mỗi cặp có 2 alen. Cặp gen thứ nhất và thứ 2 trên cặp NST số 1; cặp gen thứ 3 nằm trên vùng không tương đồng của NSY giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết số cặp giao phối tối đa có kiểu gen khác nhau là:

Câu hỏi số 23:

Ở ruồi giấm, 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc ở ba NST thuộc bao cặp tương đồng số 1, số 2 và số 4. Biết quá trình giảm phân đang diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử không mang NST đột biến trong tổng số giao tử là

Câu hỏi số 24:

Ở đậu Hà Lan, bộ NST 2n = 14. Có thể dự đoán số lượng NST đơn trong một tế bào của thể một nhiễm kép đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là

Câu hỏi số 25:

Khi nghiên cứu NST của ngô, người ta thấy trật tự phân bố gen trên NST số 3 của 4 dòng ngô thu được ở hai nơi khác nhau như sau:

Dòng 1: H G B A I K C D E F.

Dòng 2: H G B A I K F E D C.

Dòng 3: A B C D E F G H I K.

Dòng 4: A B G H I K C D E F

Biết dòng 3 là dòng gốc.

Trật tự phát sinh các dòng còn lại sẽ là.

Câu hỏi số 26:

Ở một loài thực vật tự thụ phấn chặt chẽ, do đột biến nên trên cây bình thường xuất hiện cành tứ bội. Hạt do cành này tạo ra sẽ có bộ NST là

 

 

Câu hỏi số 27:

Khi nghiên cứu NST của lúa, người ta thấy trật tự phân bố gen trên NST số 4 của 2 dòng lúa thu được ở ba nơi khác nhau như sau:

Dòng 1: A B C D E F K I H G

Dòng 2: D C B A E F K I H G

Dòng 3:A B C D E F G H I K

Trật tự phát sinh các dòng đó là:

Câu hỏi số 28:

Xét 5 tế bào của một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 6 đều nguyên phân với số lần bằng nhau đã cần môi trường nội bào cung cấp 90 NST đơn. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào nói trên là:

Câu hỏi số 29:

Trong một quần thể, người ta phát hiện thấy NST có các gen phân bố theo trình tự khác nhau do kết quả của đột biến đảo đoạn NST là

1.MQNORPS.    2.MNOPQRS.    3.MNORQPS.    4.MRONQPS.

Giả sử NST 4 là NST gốc. Thứ tự phát sinh đảo đoạn sẽ là

Câu hỏi số 30:

Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 48 có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể tam nhiễm đơn khác nhau?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com