Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Trong tự nhiên, phép lai nào sau đây không thể diễn ra:

Câu hỏi số 22:

Người mắc hội chứng claiphentơ có số NST trong nhân tế bào là:

Câu hỏi số 23:

Điểm chủ yếu trong cơ chế phát sinh thể đa bội là:

Câu hỏi số 24:

Thể tứ bội phát sinh từ loài gốc lưỡng bội 2n = 24 được hiểu chính xác là:

Câu hỏi số 25:

Cho biết khối lượng của từng loại loại nuclêôtit của một cặp NST (đơn vị tính: 10° đvC) ghi trong bảng 1 ở bên:

Bảng 1

Các NST (I; II; III; IV) trong bảng là kết quả của đột biến từ NST đã cho. Hãy xác định tổ hợp các đột biến nào phù hợp nhất với số liệu trong bảng dưới đây?

Câu hỏi số 26:

Đột biến mất đoạn khác với chuyển đoạn không tương hỗ ở chỗ:

Câu hỏi số 27:

Xét cặp NST giới tính XY của 1 cá thể đực. Trong quá trình giảm phân xảy ra sự phân li bất thường ở kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra loại giao tử:

Câu hỏi số 28:

Vào kì đầu của giảm phân I, sự trao đổi đoạn không tương ứng giữa 2 crômatit thuộc cùng một cặp NST tương đông sẽ gây ra:

1. đột biến lặp đoạn NST            2. đột biến chuyển đoạn NST

3. đột biến mất đoạn NST           4. Đột biến đảo đoạn NST

Phương án đúng

Câu hỏi số 29:

Một gen của vi khuần tiến hành phiên mã đã cần môi trường cung cấp 900U, 1200G, 1500A, 900X. Biết phân tử mARNcó tổng số 1500 đơn phân. Số phân tử mARN được tạo ra:

Câu hỏi số 30:

Cơ thể có kiểu gen BbDd, một số tế bào sinh dục giảm phân không bình thường ở cặp Dd có thể tạo ra các loại giao tử sau:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com