Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

 Khi cho cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa tự thụ, tỉ lệ kiểu gen của thế hệ sau là:

Câu hỏi số 32:

Khi nghiên cứu NST của ruồi giấm, người ta thấy trật tự phân bố gen trên NST số 2 của ba dòng ruồi giấm thu được ở ba nơi khác nhau như sau:

Dòng 1 : A B C G H I K D E F

Dòng 2 : A B C D E F G H I K

Dòng 3 : G C B A H I K D E F

Trật tự phát sinh các dòng sẽ là

Câu hỏi số 33:

Tác nhân gây đột biến làm rối loạn sự phân li của 1 cặp NST trong giai đoạn giảm phân I của 1 tế bào sinh giao tử sẽ tạo được những loại giao tử nào sau đây?

Câu hỏi số 34:

Một cơ thể có tế bào chứa cặp NST giới tính XAXa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, ở một số tế bào cặp NST này không phân li trong lần phân bào II. Các loại goa tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là:

Câu hỏi số 35:

Ở ngô, bộ NST 2n = 20. Có thể dự đoán số lượng NST đơn trong một tế bào của thể bốn đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là

Câu hỏi số 36:

Tác nhân gây đột biến làm rối loạn sự phân li của một cặp NST trong giai đoạn giảm phân II của 1 tế bào sinh giao tử sẽ tạo được những loại giao tử nào sau đây?

Câu hỏi số 37:

Trong một phép lai giữa hai cây ngô cùng có kiểu hình thân cao, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 11 cao : 1 thấp. Giả sử quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường, kiểu gen của P trong phép lai đó có thể là

Bài 38:

Loài ruồi giấm 2n = 8, xét 5 tế bào của loài đều trải qua nguyên phân liên tiếp 3 lần.

Câu hỏi số 1:

Số tế bào con sinh ra sau nguyên phân:

Câu hỏi số 2:

Số NST đơn mới trường cần cung cấp:

Câu hỏi số 3:

Số thoi vô sắc bị huỷ:

Câu hỏi số 39:

Kì giữa của quá trình nguyên phân và kì giữa II của quá trình giảm phân có điểm giống nhau là

Câu hỏi số 40:

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com