Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

1- Ung thư máu

2- Hồng cầu hình liềm

3- Bạch tạng

4- Hội chứng Claiphentơ

5- Dính ngón tay số 2 và 3

6- Máu khó đông

7- Hội chứng Tớc nơ

8- Hội chứng Đao

9- Mù màu

Những thể đột biến nào là đột biến NST?

Câu hỏi số 32:

Xét cặp NST giới tính XY của một cá thể đực. Trong quá trình giảm phân xây ra sự phân li bất thường ở kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra loại giao tử:

Câu hỏi số 33:

Những dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi hình thái NST?

1- Đột biến gen

2- Mất đoạn NST

3-Lặp đoạn NST

4-Đảo đoạn ngoài tâm động                                    

5-Chuyển đoạn không tương hỗ.

Câu hỏi số 34:

Sự trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong một cặp NST kép tương đồng là nguyên nhân dẫn đến:

Câu hỏi số 35:

Người ta dựa vào dạng đột biến nào để xác định vị trí của gen trên NST?

Câu hỏi số 36:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đột biến lặp đoạn?

Câu hỏi số 37:

Đột biến mất đoạn khác với chuyển đoạn không tương hỗ ở chỗ

Câu hỏi số 38:

Dạng đột biến nào sau đây không gây hậu quả nghiêm trọng mà lại tạo điều kiện cho đột biến gen tạp nên các gen mới trong quá trình tiến hóa

Câu hỏi số 39:

Một loài thực vật, gen A quy định quả đỏ, a qui định quả vàng. Ở cơ thể lệch bội hạt phấn (n+1) không cạnh tranh được ới hạt phấn (n), còn các loại tế bào noãn đều có khả năng thụ tinh. Phép lai nào dưới đây cho quả vàng chiếm tỉ lệ 1/3

Câu hỏi số 40:

Trong chọn giống, các nhà khoa học có thể dùng biện pháp gây đột biến chuyển đoạn để chuyển những gen có lợi vào cùng 1 NST nhằm tạo ra các giống có những đặc điểm mong muốn. Đây là ý nghĩa thức tiễn của các hiện tượng di truyền nào? 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com