Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu 41:

Tổ hợp các giao tử nào dưới đây của người sẽ tạo ra hội chứng Đao?

1. (23 + X)                 2. (21 + Y)            3. (22 + XX)           4. (22 + Y)

A. 3 và 4

B. 1 và 4

C. 1 và 2

D. 2 và 3

Câu 42:

Ở đậu Hà Lan, bộ NST 2n = 14, có bao nhiêu thể tam nhiễm kép khác nhau có thế hình thành?

A. 21

B. 42

C. 26

D. 7

Câu 43:

Đột biến mất đoạn khác với chuyến đoạn không tương hỗ ở chỗ:

A. Đoạn bị đứt chỉ gồm một số cặp nuclêôtit

B. Đoạn bị đứt ra không gắn vào NST khác

C. Làm NST ngắn bớt đi vài gen

D. Làm NST bị thiếu gen, đa số có hại cho cơ thể

Câu 44: Hội chứng Đao ở người là hậu quả của hiện tượng nào?

A. Không phân li của một cặp NST ở kì sau phân bào I hay phân bào II của giảm phân

B. Tiếp hợp lệch của NST khi giảm phân

C. Một cặp NST sau khi tự nhân đôi không phân li ở kì sau nguyên phân.

D. Phân li không đồng đều của các NST.

Câu 45: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

1- Ung thư máu

2- Hồng cầu hình liềm

3- Bạch tạng

4- Hội chứng Claiphentơ

5- Dính ngón tay số 2 và 3

6- Máu khó đông

7- Hội chứng Tớc nơ

8- Hội chứng Đao

9- Mù màu

Những thể đột biến nào là đột biến NST?

A. 1,2,4,5

B. 1,4,7,8

C. 1,3,7,9

D. 4,5,6,8

Câu 46: Xét cặp NST giới tính XY của một cá thể đực. Trong quá trình giảm phân xây ra sự phân li bất thường ở kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra loại giao tử:

A. XY, XX, YY và 0

B. XY và 0.

C. X, Y, XY và 0

D. X, Y, XX, YY, XY và O

Câu 47: Vào kì đầu cùa giảm phân I, sự trao đổi đoạn không tương ứng giữa hai crômatit thuộc cùng một cặp NST tương đông sẽ gây ra:

1. đột biến lặp đoạn NST                                               2. đột biến chuyến đoạn NST

3. đột biến mất đoạn NST                                              4. đột biển đảo đoạn NST

Phương án đúng

A. 1,2

B. 2,3

C. 1,3

D. 2,4

Câu 48: Cà độc dược có 2n = 24. Có một thế đột biến, trong đó có một chiếc của NST số 1 bị mất một đoạn, ở một chiếc NST sổ 5 bị đảo một đoạn, ở NST sổ 3 được lặp một đoạn. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì giao tử mang đột biến có tỉ lệ:

A. 75%

B. 87,5%   

C. 25%

D. 12,5%

Câu 49: Dị đa bội là hiện tượng trong tế bào chứa bộ NST

A. Đơn bội của 2 loài khác nhau

B. Lưỡng bội của 2 loài khác nhau,

C. Thừa hoặc thiếu một số NST.

D. Lưỡng bội của 2 bộ NST giống nhau trong cùng một loài.

Câu 50:

ở một loài thực vật, A- quả chín sớm, a- quả chínmuộn. Đem lai giữa các dạng cây tứ bội với nhau được F1 . Muốn ngay F1 chỉ xuất hiện 1 loại kiểu hình

thì có bao nhiêu phép lai cho kết quả trên?

A. 10

B. 5

C. 9

D. 4

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com