Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 71:

Trong tế bào sinh dưỡng, thể ba nhiễm của người có số lượng NST là:

Câu hỏi số 72:

Trong các dạng thể dị bội, dạng nào sau đây gặp phổ biến hơn?

Câu hỏi số 73:

Khi đề cập đến đột biến chuyển đoạn NST, điều nào sau đây đứng?

I.   Liên quan đến nhiều NST khác nhau cùng đứt đoạn, sau đó trao đổi đoạn đứt với nhau.

II.  Các đoạn trao đổi có thể xảy ra trong một cặp NST tương đồng nhưng phải khác chức năng, như giữa NST X và Y.

III. Chuyển đoạn thường xảy ra giữa các cặp NST không tương đồng, hậu quả làm giảm sức sống của sinh vật.

IV.  Chuyển đoạn không tương hỗ là trường hợp hai NST trao đổi cho nhau các đoạn không tương đồng.

Câu hỏi số 74:

Nội dung nào sau đây sai:

I.   Đảo đoạn xảy ra khi đoạn bên trong NST bị đứt, đoạn này quay ngược 180° rồi được nối lại.

II.  Đảo đoạn ít ảnh hưởng đến sức sống sinh vật vì không làm mất vật chất di truyền.

III. Đảo đoạn làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST tuy nhiên không thay đổi nhóm liên kết gen.

IV.  Đoạn NST bị đảo phải nằm ớ đầu hay giữa cánh của NST và không mang tâm động.

V.   Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, đảo đoạn là dạng được gặp phổ biến hơn cả

Câu hỏi số 75:

Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến

Câu hỏi số 76:

Trong quá trình phân bào, một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra, quay ngược 180o rồi gắn trở lại NST ở vị trí cũ, thì sẽ làm xuất hiện loại đột biến

Câu hỏi số 77:

 

Đột biến số lượng NST có thể xảy ra ở

Câu hỏi số 78:

Tác dụng của cônsixin trong việc gây đột biến là

Câu hỏi số 79:

Một thể khảm đa bội xuất hiện trên cây lưỡng bội do:

Câu hỏi số 80:

Thể tứ bội khác với thể song nhị bội ở điểm nào sau đây?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com