Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Tất cả các phân tử sau đây đều liên quan trực tiếp tới dịch mã, ngoại trừ:

Câu hỏi số 22:

Loại biến dị không được xếp cùng loại với các loại biến dị còn lại là:

Câu hỏi số 23:

Tế bào thuộc 2 thể đột biến cùng loài có số lượng nhiếm sắc thể bằng nhau là :

Câu hỏi số 24:

Trong quá trình tự nhân đôi ADN, mạch đơn làm khuôn tổng hợp mạch ADN mới liên tục là:

Câu hỏi số 25:

Chất 5-BU tác động gây đột biến gen loại:

Câu hỏi số 26:

Đột biến thay cặp NU này bằng cặp NU khác chắc chắn không gây hậu quả cho thể ĐB khi chuỗi pôlipeptit do gen đột biến mã hóa:

Câu hỏi số 27:

Giả sử 1 phân tử 5-brôm uraxin xâm nhập vào một tế bào (A) ờ đỉnh sinh trường của cây lưỡng bội và được sử dụng trong tự sao ADN. Trong số tế bào sinh ra từ tế bào A sau 3 đợt nguyên phân thì số tế bào con mang gen đột biến (cặp A-T thay bằng cặp G-X) là:

Câu hỏi số 28:

Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế:

Câu hỏi số 29:

Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm bắt đôi với nuclêôtit bình thường nào dưới đây dây đột biến gen:

Câu hỏi số 30:

Theo mô hình opêron LAC, nếu có một gen đột biến mất 1 trường hợp nào sau đây sẽ làm cho tất cả các gen cấu trúc mất khả năng phiên mã?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com