Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Xét một phần của chuỗi polipeptit có trìrih tự axit amin như sau:

Met - Val - Ala - Asp - Gli - Ser - Arg

Thể đột biển về gen này có dạng:

Met - Val - Ala - Glu - Gli - Ser - Arg,...

Đột biến thuộc dạng:

Câu hỏi số 32:

ADN được nhân đôi theo nguyên tắc nào?

Câu hỏi số 33:

Nhận xét nào không đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?

Câu hỏi số 34:

Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm bắt đôi với nuclêôtit bình thường nào dưới đây gây đột biến gen:

Câu hỏi số 35:

Enzim ARN polimeraza có thể nhận biết được đầu của một gen cần phải phiên mã là nhờ

Câu hỏi số 36:

Để chuyển một gen của người vào tế bào vi khuấn E.Coli nhằm tạo nhiều sản phẩm của gen người trong tế bào vi khuẩn, người ta phải lấy trường thành của gen người cần chuyển cho phiên mã ngược thành ADN mới gắn ADN này vào plasmit và chuyến vào vi khuẩn. Người ta cần làm như vậy là vì:

Câu hỏi số 37:

Theo mô hình opêron Lac, nếu có một gen đột biến mất 1 đoạn ADN thì trường hợp nào sau đây sẽ làm cho tất cả các gen cấu trúc mất khả năng phiên mã?

Câu hỏi số 38:

Sự nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng gì ?

Câu hỏi số 39:

Một gen có chiều dài 0,408 micrômet và có A = 900, sau khi đột biến chiều dài của gen vẫnkhông thay đổi nhưng số liên kết hiđrô của gen là 2703. Loại đột biến đã phát sinh là.

Câu hỏi số 40:

Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm bắt đôi với nuclêôtit bình thường nào dưới đây gây đột biến gen:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com