Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu hỏi số 71:

Cho biết các bộ ba trên mARN mã hóa cho các axit amin tương ứng là: 5’XUG3’ – Leu; 5’GUX3’ – Val; 5’AXG3’ – Thr; 5’GXA3’ – Ala. Từ đoạn mạch gốc chứa 4 mã di truyền của 1 gen không phân mảnh có trình tự các đơn phân 5’XAGXGTGAXXAG3’ phiên mã tổng hợp đoạn mARN này sẽ tổng hợp được đoạn pôlipeptit có trình tự các axit amin là

Câu hỏi số 72:

Nếu đột biến gen xảy ra ở vùng khởi động của gen thì điều gì dưới đây có thể xảy ra?

Câu hỏi số 73:

Làm thế nào người ta xác định được ADN được nhân đôi theo nguyên tắc nào?

Câu hỏi số 74:

Dưới đây là trình tự các axit amin của một đoạn chuỗi polipeptit bình thường và một chuỗi polipeptit đột biến:

Chuỗi polipeptit bình thường: Phe - ser - Lis - Leu - Alu - Val

Chuỗi polipeptit đột biến: Phe -ser - Lis - Leu

Loại đột biến nào có thể gây nên chuỗi polipeptit đột biến trên?

Câu hỏi số 75:

Vùng mã hóa của gen dài 0,918µm. Tổng số nucleotit trong các đoạn intron là 3000. Gen phiên mã 2 lần, mỗi sản phẩm đều dịch mã 3 lần. Số axit amin môi trường nội bào cung cấp cho quá trình dịch mã từ tất cả các mARN là

Câu hỏi số 76:

Gen B có chiều dài 0,51 μm và tỷ lệ A/G =3/7, Gen B bị đột biến tạo alen b có kích thước không đổi và có 4051 liên kết hidro. Khi tế bào có kiểu gen Bb bược vào nguyên phân, ở kì giữa, tổng số nucleotit từng loại trong các gen B và b là

Câu hỏi số 77:

Trình tự bắt đầu của các ribônuclêôtit trong phân tử mARN là:

5’ AUG UXA GUU 3’

Gen tổng hợp mARN trên có trình tự các cặp nuclêôtit được bắt đầu như sau:

    3’ ATG TXA GTT 5’

     5’ AUG UXA GUU 3’

    5’ ATG TXA GTT 3’

    3’ AUG UXA GUU 5’

Câu hỏi số 78:

Cơ chế điều hòa tổng hợp prôtêin ở mức sau dịch mã là trường hợp nào?

Câu hỏi số 79:

Cơ chế điều hòa tổng hợp prôtêin ở mức trước phiên mã là trường hợp nào sau đây?

Câu hỏi số 80:

Trong chu kì phân bào, quá trình nhân đôi của ADN diễn ra trong pha

nào sau đây?

 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com