Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu hỏi số 81:

Những trường hợp nào sau đây thuộc dạng đột biến cấu trúc NST?

I.   Mất, lặp thêm, thay thế hay đảo vị trí một số cặp nuclêôtit trong ADN của NST.

II.  Mất đoạn hay đảo đoạn.

III. Trao đổi đoạn giữa 2 crômatit của cặp NST đồng dạng.

IV.  Chuyển đoạn tương hỗ hoặc chuyển đoạn không tương hỗ.

V.   Lặp đoạn.

Phương án đúng là:

 

Câu hỏi số 82:

Gen cần được môi trường cung cấp 15120 nuclêôtit tự do khi tái bản trong đó có 2268 Guanin. Số nuclêôtit của gen trong đoạn từ [2100 - 2400]. Chiều dài của gen trên là:

 

Câu hỏi số 83:

Có 8 phân tử AND tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử AND trên là

Câu hỏi số 84:

Liên quan đến biến đối số lượng của toàn bộ NST được gọi là:

Câu hỏi số 85:

Liên quan đến sự biến đổi số lượng của một hay vài cặp NST gọi là:

Câu hỏi số 86:

Nhiều gen cấu trúc phân bố theo cụm, được chỉ huy bởi gen vận hành và gen điều hoà gọi là:

                                                                                                           

Câu hỏi số 87:

Hoạt động nào sau đây xảy ra ở giai đoạn mở đầu quá trình dịch mã?

Câu hỏi số 88:

Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 7 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14?

Câu hỏi số 89:

Trong mô hình cấu trúc của ôpêrôn Lac, vùng vận hành là nơi: 

Câu hỏi số 90:

 Trong quá trình dịch mã nhiều ribôxôm cùng lúc dịch mã cho một mARN được gọi là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com