`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu 1: Một phân tử ADN chứa toàn N15có đánh dấu phóng xạ được tái bản 4 lần trong môi trường chứa N14 . Số phân tử ADN còn chứa  N15 chiếm tỉ lệ:

A. 25%.

B. 6,25%.

C. 50%.

D. 12,5%.

Câu 2: Một phân tử ADN của sinh vật nhân thực khi thực hiện quá trình tự nhân đôi đã tạo ra 3 đơn vị tái bản . Đơn vị tái bản 1 có 15 đoạn Okazaki, đơn vị tái bản 2 có 18 đoạn Okazaki và đơn vị tái bản 3 có 20 đoạn Okazaki. Số đoạn ARN mồi cần cung cấp để thực hiện quá trình tái bản trên là:

A. 53.

B. 50.

C. 56.

D. 59

Câu 3: Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau

Exon 1   Intron 1   Exon 2  Intron 2  Exon 3   Intron 3   Exon 4

   60          66           60          66          60          66             60

Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là:

A. 64.

B. 80.

C. 78.

D. 79. 

Câu 4: Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là:

A. 50. 

B. 51.

C. 102. 

D. 52.

Câu 5: Xét một locut với alen trội B có X = G = 900, T = A = 600. Alen lặn b có G = X = 450 và T = A = 1050, Fcó kiểu gen là Bb được thụ phấn thu được F2 có hợp tử chứa 2250A, nhận xét nào dưới đây là đùng khi nói về quá trình giảm phân ở F1.

A. Giảm phân bình thường.

B. Một bên Ftrong giảm phân, cặp NST chứa alen Bb không phân li ở kì sau I.

C. Một bên Fxảy ra đột biến dị bội ở cặp NST chứa cặp gen Bb.

D. Một bên Ftrong giảm phân, cặp NST chứa alen Bb không phân li ở kì sau II.

Câu 6: Một gen có 4800 liên kết hiđro và có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen có 4801 liên kết hiđro và có khối lượng 108.10đvC. Số nuclêôtit mỗi loại của gen sau đột biến là:

A. A = T = 601; G = X = 1199.

B. A = T = 599; G = X = 1201.

C. A = T = 598; G = X = 1202.

D. A = T = 600; G = X = 1202.

Câu 7: Một gen có 3000 nuclêôtit và T chiếm 30%. Đột biến điểm xảy ra làm cho gen sau đột biến dài 5100Ao và có 3599 liên kết hidro. Loại đột biến đã xảy ra là:

A. Mất cặp A-T.

B. Thêm cặp A-T.

C. Thay thế 1 cặp G-X bằng cặp A-T.

D. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

Câu 8:

Trên một đoạn ADN có 5 rơplicon hoạt động sao chép, trên mỗi rơplicon đều có 10 đoạn okazaki. Số đoạn primer (ARN mồi) đã và đang hình thành là:

A. 52.

B. 60.

C. 50.

D. 55.

Câu 9:

Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là

A. 50.

B. 51.

C. 102.

D. 52.

Câu 10: Giả sử trong một gen có một bazơ nitơ Guanin trở thành dạng hiếm (G*) thì sau 5 lần tự sao sẽ có bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X bằng A- T(biết đột biến chỉ xảy ra một lần).

A. 15

B. 3

C. 7

D. 31

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com