Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 61:

Một ca nô mở máy đi xuôi dòng từ A đến B hết 40 phút còn khi đi ngược dòng từ B đến A hết 1h 20 phút. Hỏi nếu ca nô tắt máy, nó trôi từ A đến B hết bao nhiêu thời gian? Coi ca nô chuyển động thẳng đều.

Câu hỏi: 28044

Câu hỏi số 62:

Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng. Nửa đầu quãng đường chất điểm chuyện động với vận tốc v1=15km/h. Trong nửa quãng đường còn lại thì nửa thời gian đầu chất điểm chuyển động với v2=8km/h và nửa thời gian còn lại chất điểm chuyển động với vận tốc v3=12km/h. Tìm vận tốc trung bình trên toàn bộ đường đi của chất điểm.

Câu hỏi: 28034

Câu hỏi số 63:

Một người đi xe máy từ Tuy Hòa đến Sông Cầu và trở về Tuy Hòa. Khi đi từ Tuy Hòa đến Sông Cầu, trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc không đổi 40km/h; trên nửa quãng đường còn lại đi với vận tốc không đổi 60km/h. Khi đến Sông Cầu, người ấy lập tức quay về Tuy Hòa (bỏ qua thời gian quay đầu). Trong nửa thời gian đi từ Sông Cầu về Tuy Hòa, người đỏ đi với vận tốc không đổi 54km/h; trong nửa thời gian còn lại đi với vận tốc không đổi 30km/h.Tìm vận tốc trung bình của người đó trong cả quá trình chuyến động

Câu hỏi: 27464

Câu hỏi số 64:

Hai vật chuyển động thằng đều trên một đường thẳng. Nếu đi ngược chiều để gặp nhau, thì sau 10 giây, khoảng cách giữa 2 vật giảm 20m. Nếu đi cùng chiều thì sau 10 giây khoảng cách giữa chúng chỉ giảm 8m.Hãy tìm vận tốc của mỗi vật.

Câu hỏi: 27388

Bài 65:

Trên đoạn đường thẳng AB có một ô tô chuyển động từ A đến B. Trong nửa đoạn đường đầu ô tô chuyển động với vận tốc v1=80km/h. Trên nửa đoạn đường còn lại, trong nửa thời gian đầu ô tô chuyển động với vân tốc v2=60km/h, trong nửa thời gian còn lại chuyển động với vận tốc v3=40km/h.

Câu hỏi số 1:

Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB

Câu hỏi: 26482

Câu hỏi số 2:

Đồng thời xuất phát từ A với ô tô có một xe mô tô chuyển động với vận tốc không đổi v=75km/h đi về B. Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. Biết đoạn đường AB dài 160km và hai xe xuất phát lúc 7h.

Câu hỏi: 26483

Câu hỏi số 66:

Một thanh sắt dài trọng lượng P, tiết diện đều, chiều dài AB = l, được treo vào sợi dây buộc vào D, thanh cân bằng. Sau đó người ta bẻ gập thanh tại C rồi treo vào điểm E (EC = ED) một quả cân trọng lượng P1 thì hệ thống cân bằng (xem hình 3). Tính P1.

Câu hỏi: 26360

Câu hỏi số 67:

Minh và Nam đứng ở hai điểm M, N cách nhau 750m trên một bãi sông. Khoảng cách từ M đến sông là 150m, từ N đến sông là 600m. Tính thời gian ngắn nhất để Minh chạy ra sông múc một thùng nước mang đến chỗ Nam. Cho biết đoạn sông thẳng, vận tốc chạy của Minh không đổi v = 2 m/s; bỏ qua thời gian múc nước.

Câu hỏi: 26199

Bài 68:

 Hai người ban đầu ở các vị trí A và B trên hai eon đường thẳng song song nhau và cách nhau đoạn l = 540m, AB vuông góc với hai con đường. Giữa hai con đường là một cánh đồng. Người I chuyển động trên đường từ A với vận tốc v1 = 14m/s. Người II khởi hành từ B cùng lúc với người I và muốn chuyển động đền gặp ngựời này. Vận tốc chuyển động của người II khi đi trên cánh đồng là V2 = 5m/s và khi đi trên đường là V2’= -13m/s.

Câu hỏi số 1:

Người II đi trên cánh đồng từ B đến c và gặp người I tại c như hình 2.Tìm thời gian chuyển động của hai người khi đến c và khoảng cách AC  

Câu hỏi: 25689

Câu hỏi số 2:

Người II đi trên đường từ B đến M rồi đi trên cánh đồng từ M đến D và gặp người I tại D như hình 3, sao cho thòi gian chuyển động của hai người đến ỉúc gặp nhau là ngắn nhất. Tìm thòi gian chuyển động này và các khoảng cách BM, AD

Câu hỏi: 25690

Bài 69:

Một tấm bảng gỗ (đặt song song với tường) chuyển động hướng vào tường với vận tốc không đổi v0. Giữa bảng và tường có một quả bóng (xem như rất nhỏ) chuyển động qua lại và cho dù bóng bị va chạm trên tường hay trên bảng gỗ thì vận tốc của bóng vẫn luôn không đổi và bằng v1 (v1 > v0). Lúc bảng gỗ vừa đến vị trí cách tường một khoảng l1 thì bóng cũng vừa đập vào bảng gỗ. Ta đánh dấu và chạm lần thứ nhất.

Câu hỏi số 1:

Hỏi sau bao lâu kể từ khi va chạm lần thứ nhất, bóng sẽ chạm vào bảng gỗ lần thứ hai? Khi đó bảng gỗ cách tường một khoảng l2 bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 24934

Câu hỏi số 2:

Tính khoảng cách từ bảng gỗ đến bức tường lúc bảng chạm bóng lần thứ n. Khi đó bóng đã đi thêm được một quãng đường bao nhiêu kể từ va chạm lần thứ nhất? Chứng minh rằng khi chạm bảng gỗ chạm vào tường (bỏ qua kích thước rất nhỏ của bóng) thì số lần bóng đã đập lên bảng gỗ không phụ thuộc vào các đại lượng v0; v1; l1.(HS tự giải).

Câu hỏi: 24935

Bài 70:

Lúc 6 giờ một người đi xe đạp xuất phát từ A đi về B với vận tốc không đổi v1=12km/h, cùng lúc đó một người đi bộ từ B về A với vận tốc không đổi v2 = 4km/h, biết quãng đường AB dài 48km

Câu hỏi số 1:

Hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Câu hỏi: 24847

Câu hỏi số 2:

Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Câu hỏi: 24848

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com