Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ học vật rắn

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Cơ học vật rắn qua các bài tập tổng hợp.

Câu hỏi số 61:

Một momen lực không đổi tác dụng vào 1 vật có trục quay. Đại lượng nào dưới đây không phải là một hằng số?

Câu hỏi số 62:

Trong trường hợp nào sau đây, vật quay biến đổi đều?

Câu hỏi số 63:

Mômen động lượng của một vật luôn

Câu hỏi số 64:

Mômen quán tính của một vật được xác định bằng  

Câu hỏi số 65:

Một vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định đi qua vật. Một điểm xác định trên vật rắn và không nằm trên trục quay có 

Câu hỏi số 66:

Một thanh cứng đồng chất có chiều dài ℓ, khối lượng m, quay quanh một trục Δ qua trung điểm và vuông góc với thanh. Cho momen quán tính của thanh đối với trục Δ là \frac{1}{12} mℓ2. Gắn chất điểm có khối lượng \frac{m}{3} vào một đầu thanh. Momen quán tính của hệ đối với trục Δ là

Câu hỏi số 67:

Vật rắn quay quanh một trục cố định Δ. Gọi Wđ,I và L lần lượt là động năng quay, momen quán tính và momen động lượng của vật đối với trục Δ. Mối liên hệ giữa  Wđ, I và L là

Câu hỏi số 68:

Khi vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định thì 

Câu hỏi số 69:

Một vật rắn quay quanh một trục cố định dưới tác dụng của momen lực không đổi và khác không. Trong trường hợp này, đại lượng thay đổi là

Câu hỏi số 70:

Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay cố định

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com