Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Tỉ khối hỗn hợp X gồm: C2H6; C2H2; C2H4 so với H2 là 14,25. Đốt cháy hoàn toàn 11,4 gam X, cho sản phẩm vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư . Kết thúc thí nghệm nhận thấy khối lượng dung dịch thay đổi so với dung dịch ban đầu là: 

Câu hỏi số 12:

Hỗn hợp khí gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỷ khối so với hidro là 17. Đốt cháy hoàn toàn  0,05mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Tính m?

Câu hỏi số 13:

Đốt cháy 1 lít hidrocacbon X cần 6 lít O2 tạo ra 4 lít khí CO2. Nếu đem trùng hợp tất cả các đồng phân mạch hở của X thì số loại polime thu được là:

Câu hỏi số 14:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Q gồm 2 ankin X, Y. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 4,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78 gam so với ban đầu. Cho dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ vào dung dịch thu thêm kết tủa. Tổng kết tủa 2 lần là 18,85 gam. Biết rằng số mol của X bằng 60% tổng số mol của X và Y có trong hỗn hợp Q. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của X, Y lần lượt là:

Câu hỏi số 15:

Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 anken. Khi cho 6.72l hỗn hợp X ( đktc) qua dd Br2 thấy dd Br2 mất màu và khối lượng bình Br2 tăng 4.2g. Khí Y thoát ra khỏi bình đựng dd brom có thể tích 4.48l ( đktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 17.6g CO2. Ankan trong hỗn hợp X?

Câu hỏi số 16:

Đun nóng hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4, CH2=CH-O-CH3, H2 trong một bình kín dung tích không đổi và có chất xúc tác thích hợp. Sau phản ứng đưa bình về nhiệt độ ban đầu thu được hỗn hợp khí Y không chứa H2 và áp suất trong bình giảm 20% so với ban đầu. Phần trăm thể tích H2 trong hỗn hợp ban đầu là:

Câu hỏi số 17:

Đem cracking một lượng butan thu đc hỗn hợp gồm 7 chất . Cho hỗn hợp khí này sục qua dd Br2 dư thì khối lượng Br2 tham gia pư là 25.6g và sau thí nghiệm khối lượng bình Br2 tăng thêm 5.32g. Hỗn hợp khí còn lại sau khi đi qua dd Br2 có tỉ khối hơi so vs metan là 1.9625. Hiệu suất phản ứng cracking?

Câu hỏi số 18:

Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol axetilen và 0,35 mol H2 vào bình kín có xúc tác Ni, đun nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 4 khí. Khi cho Y lội qua dung dịch brom dư thấy có 4,48 lít ở đktc khí X bay ra. Tỷ khối của Z so với H2 là 4,5. Độ tăng khối lượng của bình brom là?

Câu hỏi số 19:

Hỗn hợp X gồm propin và H2 lấy cùng số mol. Lấy một lượng  hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tácNi, đun nóng  được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom dư thấy khối luợng bình tăng 6,48 gam và thoát ra 2,688 lít khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

Câu hỏi số 20:

Hỗn hợp  CH4, C3H8, C2H6 tỉ khối so với H2 là 15. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp trên  cho toàn bộ sản phẩm khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Xác định khối lượng kết tủa thu được:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com