Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 anken. Khi cho 6.72l hỗn hợp X ( đktc) qua dd Br2 thấy dd Br2 mất màu và khối lượng bình Br2 tăng 4.2g. Khí Y thoát ra khỏi bình đựng dd brom có thể tích 4.48l ( đktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 17.6g CO2. Ankan trong hỗn hợp X?

Câu hỏi số 22:

Đun nóng hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4, CH2=CH-O-CH3, H2 trong một bình kín dung tích không đổi và có chất xúc tác thích hợp. Sau phản ứng đưa bình về nhiệt độ ban đầu thu được hỗn hợp khí Y không chứa H2 và áp suất trong bình giảm 20% so với ban đầu. Phần trăm thể tích H2 trong hỗn hợp ban đầu là:

Câu hỏi số 23:

Đem cracking một lượng butan thu đc hỗn hợp gồm 7 chất . Cho hỗn hợp khí này sục qua dd Br2 dư thì khối lượng Br2 tham gia pư là 25.6g và sau thí nghiệm khối lượng bình Br2 tăng thêm 5.32g. Hỗn hợp khí còn lại sau khi đi qua dd Br2 có tỉ khối hơi so vs metan là 1.9625. Hiệu suất phản ứng cracking?

Câu hỏi số 24:

Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol axetilen và 0,35 mol H2 vào bình kín có xúc tác Ni, đun nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 4 khí. Khi cho Y lội qua dung dịch brom dư thấy có 4,48 lít ở đktc khí X bay ra. Tỷ khối của Z so với H2 là 4,5. Độ tăng khối lượng của bình brom là?

Câu hỏi số 25:

Hỗn hợp  CH4, C3H8, C2H6 tỉ khối so với H2 là 15. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp trên  cho toàn bộ sản phẩm khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Xác định khối lượng kết tủa thu được:

Câu hỏi số 26:

Chia hỗn hợp Axetilen,buta-1,3-đien, isopren làm hai phần bằng nhau. Phân 1 đem đốt cháy thu được 1,76 gam CO2 và 0,54 gam H2O. Phần 2 đem tác dụng với dung dịch Br2 dư thì khối lượng Br2 tham gia phản ứng là :

Câu hỏi số 27:

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:

Câu hỏi số 28:

Một hỗn hợp gồm axetilen , propilen , metan .

- Đốt cháy hoàn toàn 11gam hỗn hợp thì thu được 12,6gam H2O

- Mặt khác 5,6 lít hỗn hợp (đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 50 gam brom . % thể tích của hỗn hợp đầu lần lượt là

Câu hỏi số 29:

Hidrocacbon X là đồng đẳng của benzen có công thức đơn giản nhất là C3H4. X có công thức phân tử nào dưới đây?

Câu hỏi số 30:

Đốt cháy hoàn toàn 2,8g chất hữu cơ X mạch hở bằng một lượng vừa đủ 6,72 lít oxi (đktc) chỉ thu được CO2 và H2O có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện. X thuộc dãy đồng đẳng nào:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com