Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Cho sơ đồ phản ứng:   Stiren \"\\dpi{100}\"\\dpi{100}\"\\dpi{100} Z Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức của X, Y, Z lần lượt là:

Câu hỏi số 22:

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2

Câu hỏi số 23:

Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O, trong phân tử có vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH là

Câu hỏi số 24:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là

Câu hỏi số 25:

Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6

Câu hỏi số 26:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 27:

Có bao nhiêu chất trong số phenol, benzen, toluen, anilin, cumen, metylphenyl ete có thể phản ứng với nước Brôm tạo thành kết tủa ở điều kiện thường

Câu hỏi số 28:

Hiđrocacbon (CH3)2 – CH – CH(C2H5) – CH=CH – CH2 – C(CH3)3 có tên gọi là

Câu hỏi số 29:

Cho các chất: xiclobutan, metylxiclopropan, but – 1 – en, but – 1 – in, trans – but – 2 – en. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi tác dụng với hiđro có thể tạo ra butan?

Câu hỏi số 30:

Cho etilen phản ứng với dung dịch brom có một ít KI. Bỏ qua sự phân li của nước và coi halogen không phản ứng với H2O thì số sản phẩm hữu cơ có thể tạo ra là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com