Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Cho phản ứng CH3 – CH= CH2  + X  → CH3 – CH(OH) – CH2Cl Chất X trong phản ứng trên là:  

Câu hỏi số 32:

Đun nóng isopren với chất xúc tác thích hợp chỉ thu được một sản phẩm duy nhất X. Cho X tác dụng với H­2 (xúc tác Ni,to) thu được hỗn hợp Y gồm các hiđrocacbon, trong đó có chất metyl xiclobutan. Số hiđrocacbon no chứa trong Y là:

Câu hỏi số 33:

Hidro hóa hoàn toàn hirocacbon không no, mạch hở X thu được isopentan. Hãy cho biết có bao nhiêu hidrocacbon thỏa mãn?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com