Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá - khử Ag+/Ag, Cu2+/Cu, Pb2+/Pb, Zn2+/Zn có giá trị lần lượt là: +0,80V; +0,34V; −0,13V; −0,76V. Trong các pin sau, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?

Câu hỏi số 12:

Cho E_{pin(Zn-Cu)}^{0} = 1,10V; E_{Zn^{2+}/Zn}^{0} = - 0,76V và E_{Ag^{+}/Ag}^{0} = +0,8V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu - Ag

Câu hỏi số 13:

Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Thành phần % của Mg trong hỗn hợp là

Câu hỏi số 14:

Cho 19,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch axit HNO3 loãng. Sau phản ứng thu được V lít khí NO (đktc). Tính V

Câu hỏi số 15:

Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. Thể tích khí hiđro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là

Câu hỏi số 16:

Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu và Ag phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu hỏi số 17:

Cho 12 gam hợp kim của bạc vào dung dịch HNO3loãng (dư), đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch có 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc trong mẫu hợp kim là

Câu hỏi số 18:

Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp chất rắn nung nóng mắc nối tiếp: ông 1 chứa 0,1 mol Fe2O3, ống 2 chứa 0,2 mol Al2O3, ống 3 chứa 0,3 mol Na2O. Kết thúc tất cả các phản ứng, chất rắn thu được trong các ống 1,2,3 theo thứ tự là:  

Câu hỏi số 19:

Nung 4,8 gam bột lưu huỳnh với 6,5 gam bột Zn, sau khi phản ứng với hiệu suất 80% được hỗn hợp chất rẵn X. Hòa tan X trong dung dịch HCl dư thì thể tích khí thu được (đktc) sau khi hòa tan là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com