Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 21: Có các quá trình sau:

a. Điện phân NaOH nóng chảy

b. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

c. Điện phân NaCl nóng chảy

d. Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl

Các quá trình mà ion Na+ bị khử thành Na là:

A. a,c  

B. a,b  

C. c,d  

D. a,b,d

Câu 22: Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3.. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni.Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 23: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng của 2 điện cực thay đổi là

A. điện cực Zn tăng còn điện cực Cu giảm

B. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng

C. điện cực Zn giảm còn điện cực Cu tăng

D. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm

Câu 24:

Khi các vật dụng bằng gang để trong không khí ẩm, xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa. Tại cực (+), quá trình nào sau đây xảy ra?

A. O2 + 2H2O  +  4e  →  4OH-

B. 2H2O + 2e →  2OH-  +  H2

C. 4Fe(OH)2  + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

D. Fe  →  Fe2+  +  2e

Câu 25: Từ các hóa chất: Cu(OH)2, Na2SO4, AgNO3 .Để điều chế được các kim loại tương ứng cần tối thiểu bao nhiêu phản ứng( các điều kiện phản ứng coi như có đủ)?

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 26: Muối clorua thường được dùng để chống mục gỗ và bôi lên bề mặt kim loại trước khi hàn nhằm mục đích tẩy gỉ và chắc mối hàn là:

A. AlCl3

B.  BaCl2 

C.  ZnCl2 

D. CuCl2

Câu 27:  

Một thanh Zn đang tác dụng với HCl nếu thêm vài giọt CuSO4 thì

A. Lượng bọt khí H2 bay ra không đổi

B. Lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn

C. Lượng bọt khí bay ra ít hơn

D. Không có bọt khí bay ra

Câu 28: Trong các kim loại sau đây: Ag, Au, Al, Fe, Cu thì kim loại có độ dẫn điện tốt nhất là:

A. Ag

B. Au

C. Al

D. Cu

Câu 29: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- TN1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng.

- TN2:Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch  CuSO4.

- TN 3: Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 .

- TN 4: Để thanh thép (hợp kim của sắt với cacbon) trong không khí ẩm.

- TN 5:Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hoá học là:

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 30: Cho một hạt kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO4. Bản chất của hiện tượng xảy ra là

A. Ăn mòn kim loại   

B. Ăn mòn điện hóa học

C. Phản ứng hóa học  

D. Sự trộn lẫn các dung dịch

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com