Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 21: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 48,3. 

B. 45,6. 

C.  57,0. 

D. 36,7.

Câu 22: Thực hiện quá trình điện phân dung dịch CuCl2 với các điện cực bằng đồng. Sau một thời gian thấy:

A.  khối lượng catot tăng, khối lượng anot giảm.

B. khối lượng anot, catot đều tăng.

C. khối lượng anot tăng, khối lượng catot giảm. 

D. khối lượng anot, catot đều giảm

Câu 23: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Y (gồm Cu và hai oxit của sắt ) bằng 260 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ, thu được dung dịch Z chứa hai muối với tổng khối lượng là 16,67 gam. Giá trị của m là:

A. 11,60. 

B. 9,52. 

C. 9,26. 

D. 11,34.

Câu 24: Hoà tan 4,32 gam nhôm kim loại bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 35,52 gam muối. Giá trị của V là

A. . 3,4048

B. 5,6000. 

C. 4,4800. 

D. 2,5088.

Câu 25: Nhiệt phân hoàn toàn một muối amoni của axit cacbonic sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm vào 50 gam dung dịch H2SO4 19,6 % thì đủ tạo một muối trung hòa có nồng độ 23,913%. Công thức và khối lượng của muối ban đầu lần lượt là:

A. (NH4)2CO3; 9,6 gam. 

B. NH4HCO3; 9,6 gam.

C. NH4HCO3; 11,5 gam. 

D. (NH4)2CO3; 11,5 gam.

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn m gam Ba vào 1 lít dung dịch HCl 2aM, thu được dung dịch G và 1,5a mol khí. Dãy gồm các chất đều tác dụng đượcvới dung dịch G là?

A. SO2,Na2S

B. NaHCO3, Al, HNO3

C. Al, Na2S, CO2

D. NaHCO3, Al, NH3

Câu 27: Cho hỗn hợp X gồm Fe3O4, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho NaOH dư vào dung dịch Y (trong điều kiện không có không khí) thu được kết tủa nào sau đây?

A. Fe(OH)3 và Fe(OH)2.

B. Cu(OH)2 và Fe(OH)3

C. Cu(OH)2 và Fe(OH)2

D. Cu(OH)2 , Fe(OH)2 và Zn(OH)2.

Câu 28: Hòa tan hết 2,688 gam kim loại M bằng 100 gam dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X có khối lượng tăng 2,464% so với khối lượng dung dịch axit ban đầu (biết nước bay hơi không đáng kể). Kim loại M là

A. Fe.

B. Mg.

C. Ca.

D. Al.

Câu 29: Cho hỗn hợp bột X chứa a mol Cu và b mol Fe vào dung dịch chứa c mol AgNO3 thu được chất rắn Y không phản ứng với dung dịch HCl nhưng có phản ứng với dung dịch FeCl3. Mối quan hệ giữa a, b, c là

A. 2a ≤ c < 2a + 2b.

B. 2b < c ≤ 2a + b.

C. 2a ≤ c ≤ 2a + 2b.

D. 2b ≤ c < 2a + 2b.

Câu 30: Ngâm một lá Zn tinh khiết trong dung dịch HCl, sau đó thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào. Trong quá trình thí nghiệm trên

A. Chỉ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

B. Lúc đầu xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học sau đó xảy ra thêm hiện tượng ăn mòn hóa học.

C. Lúc đầu xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học sau đó xảy ra thêm hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

D. Chỉ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com