Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 31: Cho 50ml dung dịch FeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư, khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là bao nhiêu gam. (Cho biết cặp oxi hoá - khử Fe3+/Fe2+  đứng trước Ag+/Ag). 

A. 18,15 gam

B. 19,75 gam

C. 15,75 gam

D. 14,35 gam

Câu 32: Có 4 dung dịch riêng biệt: A (HCl), B (CuCl2), C (FeCl3), D (HCl có lẫn CuCl2). Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp ăn mòn điện hoá là 

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 33: Cho các phản ứng sau:

Fe + Cu2+ \rightarrow   Fe2+ + Cu;               

2Fe2+  + Cl2   \rightarrow 2Fe3+ +2Cl-;             

2Fe3+  + Cu \rightarrow  2Fe2+  + Cu2+

Dãy chất và ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa

A. Cu2+, Fe3+, Cl2 , Fe2+

B. Fe3+, Cl2, Cu2+, Fe2+

C. Cl2 , Fe3+, Cu2+, Fe2+

D. Cl2 , Cu2+, Fe2+, Fe3+

Câu 34: Sục khí clo vào dd FeCl2 thu được dd FeCl3 ; cho dd KI vào dd FeCl3 thu được I2 và FeCl2. Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây tăng dần về tính oxi hóa của các chất ? 

A. Fe3+, Fe2+, I2

B. Fe2+, I2 , Fe3+

C. I-,  Fe2+, Fe3+

D. I2, Fe2+, Fe3+

Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là: 

A. 7,23 gam

B. 7,33 gam

C. 4,83 gam

D. 5,83 gam

Câu 36: Cho dãy các ion : Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+. Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là 

A. Fe2+

B. Sn2+

C. Cu2+

D. Ni2+

Câu 37: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là: 

A. Ni, Cu, Ag.

B. Li, Ag, Sn.

C. Ca, Zn, Cu.

D. Al, Ag, Fe

Câu 38: Sắt không bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại nào sau đây trong không khí ẩm ? 

A. Zn

B. Sn

C. Ni

D. Pb

Câu 39: Thứ tự từ trái sang phải của một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau: Mg2+/Mg; Al3+/Al; Cr2+/Cr; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu. Dãy chỉ gồm các kim loại khử được Cr2+ trong dd là: 

A. Al, Fe, Cu.       

B. Zn, Fe, Cu.

C. Mg, Al, Zn.      

D. Mg, Al

Câu 40: Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hóa

B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hóa

C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hóa

D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hóa

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com