Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 31: Dãy ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là:

A. Fe3+,  Cu2+,Ag+, Fe2+, H

B. Fe3+,  Ag+,Cu2+, H+, Fe2+ 

C. Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+

D. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+, H

Câu 32: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là 

A. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hoá Cl −   

B. Ở catot đều xảy ra sự khử. 

C. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện

D. Đều sinh ra Cu ở cực âm

Câu 33: Khẳng định đúng là 

A. pin điện hóa và trong điện phân catot là nơi xảy ra sự khử, anot là nơi xảy ra sự oxi hóa

B. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là oxi hóa ion kim loại thành kim loại

C. Khi hai kim loại tiếp xúc với nhau thì kim loại yếu hơn sẽ bị ăn mòn điện hóa. 

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy các kim loại phân nhóm IIA giảm dần.

Câu 34: Dãy nào sau đây gồm các kim loại thường được sản xuất bằng phương pháp thủy luyện 

A. Fe,Cu,Pb,Zn

B. Pb,Fe,Ag,Cu

C. Cu,Ag,Hg,Au

D. Al,Fe,Pb,Hg

Câu 35: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho kim loại Mg tới dư vào dung dịch FeCl3.

(2) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

(3) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

(4) Nhiệt phân AgNO3.

(5) Cho khí CO đi qua ống đựng bột Al2O3 nung nóng.

Các thí nghiệm thu được kim loại khi kết thúc các phản ứng là

A. (1), (2), (3), (4).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (5).

D. (1), (3), (4), (5). 

Câu 36: Quá trình xảy ra trong pin điện hóa Zn  Cu và quá trình xảy ra khi điện phân dung dịch CuSOvới anot bằng Zn có đặc điểm chung là

A. . ở anot xảy ra sự khử H2O và ở catot xảy ra sự oxi hóa ion Cu2+

B. ở anot xảy ra sự oxi hóa H2O và ở catot xảy ra sự khử ion Cu2+

C. ở anot xảy ra sự oxi hóa Zn và ở catot xảy ra sự khử ion Cu2+.

D. ở anot xảy ra sự khử Zn và ở catot xảy ra sự oxi hóa ion Cu2+

Câu 37: Có các dung dịch riêng biệt: Cu(NO3)2, HCl, FeCl3, AgNO3, Mg(NO3)2, NiSO4. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn hóa học là 

A. 5

B. 2

C. 6

D. 4

Câu 38:

Để bảo vệ thép, người ta tiến hành tráng lên bề mặt thép một tấm mỏng thiếc. Hãy cho biết phương pháp chống ăn mòn kim loại trên thuộc vào phương pháp nào sau đây?

A. phương pháp tạo hợp kim không gỉ

B. phương pháp điện hóa

C. phương pháp cách ly.

D. phương pháp dùng chất kìm hãm

Câu 39: Điện phân dung dịch NaCl (dùng điện cực trơ và có màng ngăn xốp) thì:

A. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na+ và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-

B. ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Na" và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Cl-

C. ở cực âm xảy ra quá trình khử nước và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-

D. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa nước và ở cực dương xảy ra quá trình khử ion Cl-

Câu 40: Nếu vật làm bàng hợp kim Fe - Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn 

A. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

B. kẽm đóng vai trò catot và bị ọxi hóa.

C. sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa.

D. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com