Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 41: Điện phân dung dịch CuSO4 nồng độ 0,5M với điện cực trơ thì thu được 1 gam Cu. Nếu dùng dòng điện 1 chiều có cường độ 1A thì thời gian điện phân tối thiểu là: 

A. 50 phút 15 giây    

B. 40 phút 15 giây     

C. 0,45 giờ

D. 0,65 giờ

Câu 42: Trong dãy điện hoá, tính khử giảm theo thứ tự Mg, Zn, Cu. Biết suất điện động của Pin điện Mg - Cu là + 2,71 V; pin Zn - Cu là + 1,1 V; pin Mg - Zn là + a V . Giá trị của a là :

A. 3,81

B. 3,12

C. 1,61

D. 1,08

Câu 43: Câu nào sau đây là đúng khi nói về ăn mòn điện hoá học :

A. xảy ra sự oxi hoá ở cực dương

B. xảy ra sự khử ở cực âm

C. có dòng điện ở mạch ngoài từ kim loại mạnh hơn sang kim loại yếu hơn

D. xảy ra sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương

Câu 44: Cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch AgN03 1M, sau một thời gian thì lọc được 10,08 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, khi phản ứng kết thúc thì lọc được 5,92 gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là :

A. 3

B. 3,84

C. 4

D. 4,8

Câu 45: Dãy đã xếp các kim loại theo đúng thứ tự độ dẫn điện tăng là :

A. Al < Ag < Cu < Fe

B. Fe < Al < Cu < Ag

C. Ag < Cu < Al < Fe

D. Cu < Ag < Fe < Al

Câu 46: Có 3 ống nghiệm đựng 3 dung dịch: Cu(NO3)2; Pb(NO3)2; Zn(NO3)2. Nhúng 3 lá kẽm X, Y, Z (giống hệt nhau) vào 3 ống thì khối lượng mỗi lá kẽm sẽ 

A. X tăng, Y giảm, Z không đổi.

B. X tăng, Y tăng, Z không đổi.

C. X giảm, Y tăng, Z không đổi.

D. X giảm, Y giảm, Z không đổi.

Câu 47: Phương trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ là

A. CuSO4 + H2O → Cu(OH)2 + SO3.

B. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2.

C. CuSO4 → Cu + SO2 + 2O2.

D. CuSO4 → Cu + S + 2O2.

Câu 48: Trong pin điện hoá Zn - Pb, ở điện cực âm đã xảy ra sự

A. oxi hoá Pb.

B. khử Pb2+.

C. oxi hoá Zn.

D. khử Zn2+.

Câu 49: Sắt không bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại nào sau đây trong không khí ẩm?

A. Zn

B. Ni

C. Pb

D. Sn

Câu 50: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Cu

B. BaSO4

C. Mg

D. Ag

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com