Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 41: Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau một thời gian thu được dung dịch chi chứa một chất tan và có pH = 12. Chứng tỏ:

A. chỉ có HCl bị điện phân

B. HCl và KCl đều bị điện phân hêt

C. chi có KCl bị điện phân

D. HCl bị điện phân hết, KCl bị điện phân một phân

Câu 42: Điện phân dung dịch NaCl (dùng điện cực trơ và có màng ngăn xốp) thì

A. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na+ và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-

B. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa ion Na+ và ở cực dương xảy ra quá trình khử ion Cl-

C. ở cực âm xảy ra quá trình khử nước và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-

D. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa nước và ở cực dương xảy ra quá trình oxi khử Cl-

Câu 43: Vật làm bằng hợp kim Zn-Cu trong môi trường không khí ẩm (hơi nước có hoà tan O2) đã xảy ra quá trình ăn mòn điện hoá. Tại anot xảy ra quá trình

A. Khử Oxi

B. Khử Zn 

C. Ôxi hoá Cu

D. Ôxi hoá Zn

Câu 44: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử

B.  Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử. 

C. Ăn mòn hóa học làm phát sinh dòng điện

D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại

Câu 45: Chất rắn X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch Y chỉ chứa 1 muối, axit dư và sinh ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Dãy các chất nào sau đây phù hợp với X? 

A. CuFeS2; Fe3O4; FeO

B. Cu; CuO; Fe(OH)2.

C. Fe; Cu2O; Fe3O4.

D. FeCO3; Fe(OH)2; Fe(OH)3

Câu 46: Hai kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội?    

A. Al, Fe

B. Cu, Ag

C. Zn, Al

D. Mg, Fe.

Câu 47: Dãy gồm các kim loại tác dụng nhiều được với hơi nước khi nung nóng là: 

A. Ca, Zn, Mg, Ag.

B. Mg, Be, Sn, K.

C. Pb, Sn, Al, Zn.

D. Zn, Fe, Ba, Na

Câu 48: Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa trong các thí nghiệm sau là bao nhiêu?

(1)  Nhúng thanh Zn vào dung dịch AgNO3.

(2)  Cho vật bằng gang vào dung dịch HCl.

(3)  Cho Na vào dung dịch  CuSO4.

(4)  Để miếng tôn( Fe trắng Zn) có vết xước sâu ngoài không khí ẩm

(5)  Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 2M.

(6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư 

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 49: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm: ZnCl2; CuSO4 và Fe2(SO4)3, thu được chất rắn ở catốt theo thứ tự lần lượt là: 

A. Cu, Fe, Zn.       

B. Fe, Zn, Cu.

C. Cu, Zn, Fe

D. Fe, Cu, Zn.

Câu 50: Dãy gồm các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là 

A. Zn, Fe, Ni, Na

B. Cu, Zn, Mg, Ag

C. Pb, Sn, Al, Ag.

D. Cu, Fe, Ag, Sn.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com