Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 61: Điện phân 200 ml dung dịch R(NO3)2 (R có hóa trị 2 và 3, không tác dụng với H2O) với cường độ I = 1A trong 32 phút 10 giây thì thấy có khí thoát ra ở catốt, ngừng điện phân và để yên dung dịch một thời gian thu được 0,28 gam kim loại và khối lượng dung dịch giảm m gam, giá trị của m là

A. 0,72

B. 0,59

C. 1,44

D. 0,16

Câu 62: Điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2  0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch  thu được sau điên phân có khả năng hòa tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là?

A. 4,05  

B. 2,7  

C. 1,35  

D. 5,4

Câu 63: Cho 20 gam hỗn hợp một kim loại M (hóa tri II) và Al vào dung dịch chứa 2 axit HCl và H2SO4 (biết số mol HCl gấp 3 lần số mol H2SO4) thu được 11,2 lít H2 (đktc) và còn dư 3,4 gam kim loại. Lọc lấy phần dung dịch  rồi đem cô cạn. số gam muối khan thu được là:

A. 57,1 

B. 60,4   

C. 42,9

D. 17,4

Câu 64: Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 20,16 lít SO2(sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Oxit MxOy là:

A. Cr2O3

B. FeO

C. Fe3O4 

D. CrO

Câu 65:  

Thổi từ từ luồng khí H2 dư đi qua ống sứ chứa hỗn hợp gồm m gam MgO và m gam CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. Kết thúc thí nghiệm hỗn hợp rắn thu được có khối lượng:

A. 1,8m

B. 2m

C. 2,2m

D. 1,4m

Câu 66:  

Cho hỗn hợp rắn A gồm 5,6g Fe và 6,4g Cu tác dụng với 300ml dung dịch AgNO3 2M đến khi phản ứng hoàn toàn. Khối lượng chất rắn thu được là:

A. 32,4g 

B. 43,2g

C. 54,0g

D. 64,8g

Câu 67: Khi dùng khí CO để khử Fe2O3 thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X bằng dung dịch HCl dư giải phóng 4,48 lít khí ở đktc. Dung dịch sau phản ứng tác dụng với NaOH dư thu được 45 gam kết tủa trắng xanh. Thể tích khí CO ở đktc tối thiểu cần dùng là?

A. 10,08 l   

B.  8,96 l     

C. 13,44 l         

D. 6,72 l

Câu 68: Hòa tan hoàn toàn m(g) hỗn hợp gồm Fe và kim loại R (hóa trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan.Tính m 

A. 3,38

B. 4,38

C. 1,38

D. 2,38

Câu 69:  Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 ở đktc. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 48,3

B. 57

C. 45,6

D. 36,7

Câu 70: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí ở đktc thoát ra ở naot sau 9650 giây điện phân là?

A. 2,24 lít   

B. 2,912 lít 

C. lít  1,792 lít  

D. 1,344 lít

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com