Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 1: E0pin(Zn-Cu) = 1,1 V; E0Zn2+/Zn = -0,76V; E0Ag+/Ag = +0,80V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu-Ag là 

A. 1,14V

B. 0,34V

C. 0,56V

D. 0,46V

Câu 2: Hòa tan một oxit kim loại M hóa trị 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% ta thu được dung dịch muối có nồng độ 11,8%. Tên kim loại M là 

A. Ba

B. Mg

C. Cu

D. Ca

Câu 3:

Hoà tan 1,35 gam M trong dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít hôn hợp khí gôm NO và NO2 (đlctc) có tỉ khối so với H2 bằng 21. Tìm kim loại M

A. Fe

B. Cu

C. Ag

D. Al

Câu 4: Biết E0 pin (Ni-Ag) = 1,06V và E0 Ni2+/Ni = -0,26V. Thế điện cực chuẩn của cặp E0 Ag+/Ag là 

A. 0,85 (V).

B. 0,76 (V).

C. 1,32 (V).

D. 0,8 (V).

Câu 5: Cho 50ml dung dịch FeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư, khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là bao nhiêu gam. (Cho biết cặp oxi hoá - khử Fe3+/Fe2+  đứng trước Ag+/Ag). 

A. 18,15 gam

B. 19,75 gam

C. 15,75 gam

D. 14,35 gam

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là: 

A. 7,23 gam

B. 7,33 gam

C. 4,83 gam

D. 5,83 gam

Câu 7: Trong dãy điện hoá, tính khử giảm theo thứ tự Mg, Zn, Cu. Biết suất điện động của Pin điện Mg - Cu là + 2,71 V; pin Zn - Cu là + 1,1 V; pin Mg - Zn là + a V . Giá trị của a là :

A. 3,81

B. 3,12

C. 1,61

D. 1,08

Câu 8: Cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch AgN03 1M, sau một thời gian thì lọc được 10,08 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, khi phản ứng kết thúc thì lọc được 5,92 gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là :

A. 3

B. 3,84

C. 4

D. 4,8

Câu 9: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

A. 2,0

B. 2,2

C. 6,4

D. 8,5

Câu 10: Cho các thế  điện cực chuẩn: \dpi{100} E_{Al^{3+}/Al}^{o} = -1,66 V; \dpi{100} E_{Zn^{2+}/Zn}^{o} = -0,76 V; \dpi{100} E_{Pb^{2+}/Pb}^{o}= -0,13 V; \dpi{100} E_{Cu^{2+}/Cu}^{o} = +0,34 V. Trong các pin sau đây, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?

A. Pin Zn – Cu

B. Pin Zn – Pb

C. Pin Al – Zn

D. Pin Pb – Cu

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com