Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

Bài 51:

A là axit hữu cơ mạch thẳng, B là rượu đơn chức bậc 1, có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A thì số mol NaOH cần dùng gấp đôi số mol A.Khi đốt B tạo ra CO2 và nước có tỷ lệ số mol tương ứng là 4:5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với B, hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gam chất hữu cơ E.

Câu hỏi số 1:

Xác định CTPT,CTCT của B?

Câu hỏi: 45321

Câu hỏi số 2:

Xác định CTCT của A, E?

Câu hỏi: 45322

Bài 52:

Hợp chất hữu cơ A mạch hở chứa C, H, O có khối lượng mol bằng 60 gam.

Câu hỏi số 1:

Tìm CTPT của A?

Câu hỏi: 45315

Câu hỏi số 2:

Viết các CTCT ứng với CTPT của A. Số CTCT của A có thể có là?

Câu hỏi: 45316

Câu hỏi số 3:

Xác định CTCT đúng của A, biết rằng A tác dụng được với NaOH và Na kim loại.

Câu hỏi: 45317

Câu hỏi số 53:

Có 3 chất lỏng là rượu etylic, benzen và nước. Phương pháp đơn giản để phân biệt chúng bước đầu là hóa tan vào nước. Hỏi phân biệt được chất nào đầu tiên?

Câu hỏi: 45313

Bài 54:

Xác định các chất trong dãy biến hóa sau, biết rằng Y là chất vô cơ, các chất còn lại là chất hữu cơ.

Biết rằng R – CH = CH – OH không bền → R – CH2 – CHO

                 R – CH2 – CH(OH)2 không bền \overset{-H_{2}O}{\rightarrow} R- CH2 – CHO

R là gốc hidrocacbon hoặc nguyên tử H

Câu hỏi số 1:

X là chất nào? Viết PTHH?

Câu hỏi: 45309

Câu hỏi số 2:

A2 là chất nào? Viết PTHH?

Câu hỏi: 45310

Câu hỏi số 3:

Z, B1 lần lượt là? Viết PTHH?

Câu hỏi: 45311

Câu hỏi số 4:

B2 là chất nào? Viết PTHH?

Câu hỏi: 45312

Câu hỏi số 55:

Lên men 100kg gạo (có chứa 80% tinh bột) để điều chế rượu etylic với hiệu suất toàn bộ quá trình bằng 80%. Tính thể tích rượu etylic 450 điều chế được (biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml).

Câu hỏi: 44992

Bài 56:

Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A chỉ thu được CO2 và H2O. Tỷ lệ số mol các chất tham gia phản ứng và sản phẩm là:

nA : n_{O_{2}}:n_{CO_{2}}:n_{H_{2}O} = 1:5:4:4

Câu hỏi số 1:

Xác định CTPT của A?

Câu hỏi: 44406

Câu hỏi số 2:

Cho 8,8 gam A tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M, sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 12,2 gam chất rắn B. Nung chất rắn B với 3 gam CaO đến khi phản ứng hoàn toàn, sinh ra V lít khí D (đktc) và còn lại x gam chất rắn E. Xác định CTCT đúng của A. Tính V?

Câu hỏi: 44407

Câu hỏi số 3:

Tính x?

Câu hỏi: 44408

Câu hỏi số 4:

Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) điều chế A từ nguồn hidrocacbon là khí D (các chất vô cơ và xúc tác có sẵn). Số phương trình cần để điều chế A là?

Câu hỏi: 44409

Bài 57:

Trình bày hiện tượng xảy ra và viết PTHH nếu có trong các thí nghiệm sau:

Câu hỏi số 1:

Cho dung dịch saccarozo vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng nhẹ

Câu hỏi: 44392

Câu hỏi số 2:

Cho dung dịch glucozo vào bình đựng Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH, đun nóng nhẹ

Câu hỏi: 44393

Câu hỏi số 3:

Cho dung dịch axit acrylic (CH2 = CH - COOH) dư vào dung dịch brom.

Câu hỏi: 44394

Câu hỏi số 4:

Nhỏ một ít rượu etylic vào dung dịch lòng trằng trứng.

Câu hỏi: 44395

Câu hỏi số 58:

Tìm các chất A, B, D, E, F và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo dãy biến hóa sau:

Có mấy phản ứng mà hợp chất tạo thành có chứa liên kết bội?

Câu hỏi: 43605

Bài 59:

Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo của các chất sau.Số CTCT có thể có của mỗi chất là?

Câu hỏi số 1:

Rượu etylic

Câu hỏi: 43595

Câu hỏi số 2:

Etyl axetat

Câu hỏi: 43596

Câu hỏi số 3:

Axit axetic.

Câu hỏi: 43597

Câu hỏi số 4:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi cho các chất trên lần lượt tác dụng với Mg; Na2O; KOH; CaCO3. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 43598

Câu hỏi số 60:

Tìm các chất và điều kiện thích hợp để viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau đây:

 

Biết rằng A là thành phần chính của khí bùn ao, E là chất khí không duy trì sự cháy.

G là chất nào?

Câu hỏi: 43514

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com